ZB VSD giver 40 % større effektivitet til tysk spildevandsrensningsanlæg

Spildevandet fra Leverkusen Chempark og de omkringliggende husstande er biologisk nedbrydeligt – men kræver en konstant forsyning af trykluft. Denne proces drives af Currenta, og siden 2007 har beluftningen af det åbne bassin foregået ved hjælp af centrifugalkompressorer fra Atlas Copco, som erstattede de klassiske overfladebeluftere.

Hastighedsregulerede centrifugalkompressorer kører døgnet rundt

Norbert Meier-Külschbach, der er ansvarlig for driften af anlægget forklarer: "Bakterier kan kun opretholde deres aktivitet i nogle få timer uden ilt. Så en kontinuerlig forsyning er altafgørende." Som følge deraf underskrev Currenta en serviceaftale på fem år med Atlas Copco og fik monteret det fjernstyrede servicesystem Air-Connect. Eventuelle fejl i systemet rapporteres straks til Atlas Copcos centrale kontor. De kan få adgang til styresystemet eksternt eller sende en tekniker til installationen, hvis det er nødvendigt.

Effektivitetsgevinster på 40 % - og bedre holdbarhed

Kompressorrum hos Currenta

Effektivitetsgevinster på 40 % - og bedre holdbarhed. Fire ZB-maskiner blev opstillet, hvoraf to eller tre kører døgnet rundt afhængigt af spildevandets forureningsgrad, og den fjerde fungerer som reserve til uforudsete hændelser. "Vi kører 365 dage om året i 24-timers drift,". Turbokompressorerne er oliefrie, enkelttrins, hastighedsregulerede maskiner af typen ZB 160 VSD, som styres til energioptimering ved hjælp af den overordnede styreenhed ES 130T. Denne separate styreenhed kan også eftermonteres til eksisterende installationer. Motorerne har et kontaktløst, elektromagnetisk lejesystem, som minimerer vedligeholdelsen. Pumpehjulet er samtidig monteret på selve motorakslen, hvorved gearet helt kan udelades, hvilket giver en enestående effektivitet og ikke kræver ekstra smøremiddel, så olien ikke kan komme ind i kompressoren. Sammenlignet med traditionelle Lobe-kompressorer opnår denne nye type drev en potentiel energibesparelse på 30-40 %, som i enkelte tilfælde kan være endda betydeligt højere.

Ifølge en udtalelse fra Meier-Külschbach har Currenta også brug for turbineteknologi, fordi normale Lobe-kapselblæsere kun kan give 1 bars overtryk. I spildevandsrensningsanlægget kræver vanddybden og det særlige membranrørsystem på bunden af bassinet et betydeligt højere tryk.

“ Maskinernes kompakte design var også afgørende for os, særligt med henblik på konstruktionssituationen i Uerdingen, hvor vi ønskede at bruge nye kompressorer og kun én leverandør til at levere udstyret begge steder. ”

Norbert Meier-Külschbach , ansvarlig for driften af spildevandsrensningsanlægget Leverkusen Chempark

oliefri Clean water. Swedish reliability Klasse 0 Spildevandsrensning Centrifugal Oliefri luft Lavtrykskompressorer