Minimal vedligeholdelse, høj grad af driftssikkerhed

Uden nogen bevægelige dele sikrer vandudskillerne en høj grad af driftssikkerhed og kræver minimal vedligeholdelse. Fås både med automatisk og manuelt dræn

Energibesparelser

Den intelligente drænfunktion overvåger ophobningen af kondensat ved hjælp af væskestandssensorer. For at undgå tab af trykluft aftappes kondensat kun, når det er nødvendigt. Dette giver samtidig betydelige energibesparelser

Vælg blandt et stort udvalg

Der findes et stort udvalg af EWD-dræn til olieforurenet kondensat. Det omfatter modeller med en ekstra hård overfladebehandling til brug med oliefrit og aggressivt kondensat

Elektronisk styrede kondensatdræn

WD 80-drænventilen sørger for fuldautomatisk aftapning af kondensat, som ophobes i bunden af luftbeholderen. EWD-drænene styres elektronisk, hvilket betyder, at de overvåger kondensatophobningen ved hjælp af væskestandssensorer og kun aftapper kondensat efter behov for at undgå tab af trykluft.

Downloads