OSS-olie-/vandudskillere

En olie-/vandudskiller til anvendelser med lavt flow til sikker og miljøvenlig bortskaffelse af olie i kompressorkondensat.

Kontakt os

OSS - Atlas Copcos mindste olie-/vandudskiller. Hvordan virker den?

Denne animationsfilm forklarer funktionsprincippet i OSS-olie-/vandudskilleren og viser dens funktioner og fordele.

Loading...

OSS-olie-/vandudskilleren er konstrueret specifikt til brug på kompressorer med lavt flow.

Økonomisk løsning

Med vores OSS undgår du at få foretaget kondensatopsamling og -behandling af et dyrt, eksternt firma.

Lille pladsbehov

Det kompakte letvægtsdesign gør OSS særligt velegnet, hvor pladsen er begrænset.

Rent vand

Efter udskilning er restolieindholdet i vandet under 15 ppm, hvorefter du kan aflede det resterende, rene kondensatvand sikkert i kloaksystemet.

100 % genanvendelig

Alle materialer i OSS er 100 % genanvendelige og kan derfor udskiftes helt i slutningen af deres levetid.

Fremragende ydeevne

Kapaciteten af det avancerede absorptionsmedie, der anvendes i OSS, giver optimal vandrenhed.

Nem montering og udskiftning

Standard væg- eller plademonteringsbeslag giver mulighed for nem adgang og udskiftning.

Pålideligt rent

Vores OSS sørger for absorptionsbaseret kondensatbehandling af olieindsprøjtede stempel- og skruekompressorer under 30 l/s, tørrere og vandudskillere. Denne olie-/vandudskiller benytter et nyt, avanceret filtermedie til at fjerne rester af olie til koncentrationer under 15 ppm. Der fås et prøvetagningssæt (ekstraudstyr) til kontrol af oliekoncentrationen ved afløbet på OSS-udskilleren.

Downloads

Brochure
  • OSS oil-water separator leaflet 178.5 kB, PDF

OSS absorptionsenkelhed og -effektivitet


  1. Kondensatet løber ind i OSS via åbningen i toppen. 
  2. Trykaflastende åbninger i topdækslet giver mulighed for at lede tryksat kondensat ind i udskilleren. 
  3. Under forfiltreringen siver olie-/vandblandingen gennem et polypropylenbaseret filtermedie, der absorberer og indfanger olien, men ikke vandet. 
  4. I efterfiltreringsfasen absorberer et avanceret filtermedie den resterende olie. 
  5. Anti-siphon-ventilen forhindrer udskilleren i at blive helt tømt, når strømmen passerer gennem afløbstilslutningen. 
  6. Rent kondensat forlader afløbet med næsten intet restolieindhold. Kondensatet kan derfor afledes i kloaksystemet.