Vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Energy Storage Systems
Produkter og løsninger

Styreenhed til energigenvinding ER 90-900

Til vandkølet, oliefri ZR trykluftkompressor

Kontakt vores ekspert

Op til 105 % energigenvinding i alt

Omdan din vandkølede, oliefri ZR-trykluftkompressor til en energikilde. Afhængig af de lokale forhold kan du genvinde mellem 80 % og 105 % af den elektriske energitilførsel som opvarmet vand

Konstrueret til oliefrie trykluftkompressorer

Vores innovative design tager varmen fra kompressionen og omdanner den til varmt vand. Tilslut op til 4 ZR-kompressorer til 1 enhed

Reducer din CO2-udledning

Beskyt miljøet ved at reducere energiforbruget. ER 90-900 hjælper din virksomhed med at fremstille produkter på en mere bæredygtig måde

Tilslut, kør og vis

Visualiser din energibesparelsesstrategi, og skab gennemsigtighed i dit miljøregnskab

Lave driftsomkostninger

Energigenvindingsenheden har pladevarmevekslere i rustfrit stål, frekvensregulerede pumper og et topmoderne styresystem. Dette sikrer en lang og problemfri levetid

Optimalt trykluftsystem

Én brugergrænseflade til dit trykluft- og varmtvandssystem. ER 90-900 regulerer også kølevandstryk og -temperatur

Energigenvinding fra kompressorer - kundehistorier

Genvinding af varmt vand til mange anvendelsesformål

ER-styreenheden installeres mellem kompressoren og køle- og varmekredsløbene. Der kan genvindes varmt vand op til 90°C fra trykluftsystemet. Vandet kan anvendes til sanitære formål og opvarmning, men er særligt velegnet til procesopvarmningsformål. Det modulopbyggede design garanterer problemfri integration i en lang række applikationer, selv under de hårdeste driftsbetingelser.

 • føde- og drikkevareindustrien
  mejeriprocesser: pasteurisering, skoldning, rengøring og sterilisering af kogekar, tørring af produkter
 • kemikalieindustrien
  termiske dampkrakningsanlæg, varmevekslere og kemisk aftrækning, varmeledning, fugtighedsregulering
 • lægemiddelindustrien
  temperaturstyring af gæringsprocesser, tørrings- og steriliseringsprocesser, CIP-rengøringsmetoden (Clean in Place), SIP-sterilisering (Sterilization in Place), sterilisering gennem direkte kontakt i bioreaktorer og gæringsanlæg samt dampbarrierer mod bakterier
 • tekstilbranchen
  Farvning af stoffer, garn og behandling af fibre
 • papirfremstillingsindustrien &  
  blegning, kogning, fremstilling af papirmasse og sortludsfordampning. 
 • elektronikindustrien
  fugtighedsregulering inden for elektronikmontage og chipfremstilling & 
 • applikationer til bevægelse
  dampturbiner