Installation af din luftmotor

En luftmotor har brug for en vis mængde luft og et vist tryk for at fungere. Ind- og udsugningsslanger skal derfor være korrekt dimensioneret.

Luftslanger

Luftslanger, der er for lange eller underdimensionerede, forårsager tryktab og deraf følgende effekttab. Afgangsslangen skal have en større dimension end forsyningsslangen. Dette skyldes, at afgangsluften har større volumen end indsugningsluften. For et indgangstryk på 6,3 bar (= 7,3 bar absolut) og et afgangstryk ved atmosfærisk niveau (= 1 bar absolut) har volumenforøgelsen en faktor på 7,3. I praksis betyder dette, at hvis de samme dimensioner anvendes for både indløbs- og udløbsslanger, opbygges et modtryk, og motoren mister effektivitet.

Motortype Gevind i indsugningsstuds Gevind i afgangsstuds Indsugningsslangens diameter Afgangsslangens diameter (ikke reversibel) Afgangsslange (reversibel)
/ (BSP) (BSP) (mm) (mm) (mm)
LZB 14 1/8'' 1/8'' 5,0 8,0 6,3
LZB 22 1/8'' 1/8'' 8,0 13,0 10,0
LZB 33/34 1/4'' 1/4'' 8,0 13,0 10,0
LZB 42 1/8'' 1/2'' 10,0 16,0 13,0
LZB 46 1/4'' 1/2'' 10,0 16,0 16,0
LZB 54 3/8'' 1/2'' 13,0 19,0 19,0

Forberedelse af trykluft

For at sikre pålidelig drift skal luftfilter og smørenippel (medmindre motoren er smørefri) monteres i forsyningsluftlinjen – inden for 5 meter fra motoren. Det anbefales, at en trykregulator ligeledes inkluderes i luftforberedelsespakken. Denne har til formål at opretholde det ønskede arbejdstryk og kan bruges til at ændre output nøjagtigt til at opfylde behovene i den pågældende anvendelse. Husk: Når du vælger en luftforberedelsespakke, skal du sørge for, at alle komponenter har en flowkapacitet, der er tilstrækkelig til at opfylde kravene for motoren.

Smøring

For at opnå optimal levetid og ydelse skal en luftmotor forsynes med 50 mm³ olie for hver kubikmeter (1.000 liter) luft, der forbruges. Utilstrækkelig smøring vil resultere i hurtigere lamelslitage og forringet ydeevne.