Fremgangsmåder til at modificere motorens ydeevne

<b>Drosling og trykregulering er to metoder til at ændre en trykluftmotors ydeevne – drosling og/eller trykregulering. Betingelserne for anvendelsesformålet afgør, hvilken metode der er bedst.

Drosling

Luftmotor, drosling

En drossel er normalt monteret i motorens indsugning, selv om den også kan monteres ved afgangen. Fordelen ved drosling ved indsugningen er, at luftforbruget reduceres, hvorimod drosling af afgangsluften opretholder et lidt højere startmoment. Når det er ønskeligt at opretholde et højt startmoment, men reducere driftshastigheden, så er drosling den bedste metode til at modificere motorens effekt.

Trykregulering

Luftmotor, trykregulering

Når man bruger en trykregulator, er den altid monteret i motorens indsugning. Brugen af trykregulering er ideel, når det er nødvendigt at kunne styre kipmomentet, og et højt startmoment er ligegyldigt.

Motorydelse med andre lufttryk

Alle grafer over ydeevne for Atlas Copcos luftmotorer er angivet ud fra et indgangstryk på 6,3 bar. For andre tryk skal effektkurverne genberegnes. For at beregne ydelsesdata skal motordata ved 6,3 bar ganges med korrektionsfaktoren vist i tabellen nedenfor. En anden måde at finde ud af, hvordan man trykregulerer eller drosler motorer, er at bruge programmet til valg af luftmotor, Air Motors Selection Program.

Korrektionsfaktorer
         
Lufttryk   Produktion Hastighed Drejningsmoment Luftforbrug
BAR PSI        
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44