Akselbelastning

Akselbelastning på en luftmotor påvirker lejernes levetid.

Kataloget over Atlas Copcos luftmotorer indeholder kurver, der angiver maksimal akselbelastning ved en levetid på 10 millioner omdrejninger. Kurverne i kataloget angiver den maksimalt tilladte kombination af radial og aksial belastning.

Akselbelastning luftmotor

Akselbelastningen påvirker lejets levetid.