Vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Montageværktøjer og -løsninger
Produkter
Montageværktøjer og -løsninger
Montageværktøjer og -løsninger
Montageværktøjer og -løsninger
Montageværktøjer og -løsninger
Montageværktøjer og -løsninger
Montageværktøjer og -løsninger
Montageværktøjer og -løsninger
Service
Industriværktøj og systemløsninger
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Service
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Ekspertcenter
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Produkter
Compressors
Process gas and air equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Compressors

Sådan efterses dine samlinger udført med flowdrillmontage i fem trin

Det er afgørende for alle bilproducenter at have en flowdrillmontageproces af høj kvalitet. Men eftersyn af samlinger udført med flowdrillmontage i en produktionslinje kan være udfordrende. Lær af vores eksperter, hvordan en kvalitetskontrol af dine samlinger gennemføres i fem nemme trin.

Flowdrillmontage Industriværktøj og systemløsninger Samlingsløsninger Industri Produkter Artikler Samlingsløsninger

Trin 1: Fastgøringens belægning

Inden vi overhovedet begynder at evaluere den færdige samling, skal det første trin altid være det overordnede visuelle eftersyn af fastgøringen. For at være beskyttet mod korrosion er fastgøringer belagt ensartet med zink-nikkel- eller zink-flager. Når en stor flade af belægningen er beskadiget, er en stor risiko for korrosion mulig.

Vores eksperter anbefaler:

Hvis du vil beskytte dine dele mod uønsket korrosion, skal du altid sørge for at kontrollere dine samlinger for ensartet belægning før brug og sørge for, at fastgøringerne stemmer overens med beskrivelsen af delen på emballagen.

Trin 2: Placering af fastgøringens medbringer

Det er meget vigtigt at kontrollere montagehovedets endelige placering. Forkert installation påvirker samlingens styrke og korrosionsbestandighed. Delene, der samles, kan bevæge sig under montageprocessen hvis de ikke er sikret korrekt, hvilket kan svække integriteten af installationen. Det er vigtigt at skelne mellem procespunkter og strukturelle punkter, fordi de har forskellige krav.

2.1 Procespunkt

Procespunkter har ikke strukturelt relevante egenskaber og bruges kun til at stabilisere samlingens placering. De forekommer ofte i kombination med strukturel lim for at sikre, at samlingen ikke bevæger sig, før limen er hærdet helt.

K-Flow Process Spot requirements
Samlingskvaliteten for procespunkter er OK, når:
• Fastgøringen skrues helt ned, hvilket kraftigt støtter materialestablen, så den ikke bevæger sig.
• Der er en spændingsbelastning, der skabes af samlingen med et eksisterende hul i toppladen.

Kvaliteten er IKKE OK, når:
Fastgøringen blev installeret i en vinkel, der efterlader et lille mellemrum mellem undersiden af fastgøringens hoved og overfladen.


Når den IKKE er OK, anbefaler vores eksperter at kontrollere…


…rotationshastigheden i gevindskæringsprocessen
Hvis rotationshastigheden f.eks. er for lav, overskrides det ønskede gevinddrejningsmoment, og processtyreenheden kan ikke gennemføre installationen. Dette resulterer i en samling, der ikke sidder fast, ikke er komplet og IKKE er OK.


…momentet i den afsluttende tilspænding
Hvis det afsluttende tilspændingsmoment er for lavt, kan det medføre en ikke-sikret samling med lille eller helt uden tilspændingsbelastning. Juster i dette tilfælde momentparametrene i det sidste procestrin, og sørg for, at værktøjet tilspænder fastgøringen til den korrekte specifikation.

2.2 Styrkepunkt

Et strukturelt punkt har høje styrkeegenskaber, især når det bruges med strukturelt klæbemiddel, som er en hybrid samling. Der kan findes mange varianter af strukturelle punkter udført med flowdrillmontageflow på karrosseriet, især på undervognen, front og kollisionszoner samt på chassisrammen.

K-Flow strength spot
Et styrkepunkt er kun OK, når:
• Fastgøringens hoved flugter med overfladen hele vejen rundt om hovedet i forhold til materialets overflade (uden mellemrum).

Kvaliteten er IKKE OK, når:
• Fastgøringen er defekt, hvilket testes med en momentnøgle på fastgøringens hoved.
• Når der er mellemrum under fastgøringens hoved.
• Kun den ene side af fastgøringens medbringer understøtter materialets overflade.

Når den IKKE er OK, anbefaler vores eksperter at kontrollere…

…robottens placering
Hvis robottens vinkelposition ikke er helt vinkelret (eller normal) i forhold til de overflader, der skal samles, så kan fastgøringen gå skævt ind i montagen og forårsage fejl i samlingen. Dette resulterer i en fastgørelse, som er svagere, og som er mere modtagelig for korrosion ved den pågældende samling. Juster robottens vinkel i forhold til den øverste overflade.

…fastspændingen af delene
Hvis bilens karosseridele ikke er tilstrækkeligt fastgjort eller understøttet mod bevægelse under flowdrillmontagen pga. høje trykkraftbelastninger, kan det medføre en ensidig støtte.

…at komponenterne passer til hinanden
Dele, der samles, skal passe godt sammen uden mellemrum mellem dem. Systemet forbelaster delene for at holde dem på plads under montagen, men der kræves klemmer og understøttelse for at forhindre dem i at bevæge sig under processen.

…rotationshastigheden under gevindskæringsprocessen
Når den forkerte hastighed (o/min) bruges på spindlen, kan samlingsstablen medføre mellemrum under fastgøringens hoved. Det skyldes, at systemets styreenheder oplever højere gevindmoment i denne fase end forventet og stopper processen for at beskytte mod yderligere skader. Det kan være forårsaget af, at installationshastigheden er for lav for materialerne, der samles (stål er langsommere, aluminiumlegeringer er hurtigere).

…moment ved den afsluttende tilspænding
Et andet problem, som medfører, at en samling IKKE er OK, er manglende opnåelse af den afsluttende sædetilspænding. Hvis det resulterende moment er for højt, kan fastgøringen ikke spændes nok i det sidste procestrin, og fastgøringen stopper midtvejs.

Trin 3: Dækning med eksisterende huller

Fastgøring, der fuldstændigt dækker det eksisterende hul

Fastgøring, der ikke dækker det eksisterende hul

Flowdrillmontage anvendes tit, fordi processen kan udføres fra "en side" af montagen og generelt ikke kræver et eksisterende hul i overfladematerialet. Undtagelser er meget tykke stabler, støbegods eller komplekse kombinationer med blandet materiale eller særlige samlingskrav som f.eks. termisk ledningsevne. I disse tilfælde anvender industrien materialer med et eksisterende hul, og fastgøringsdrevet opfylder en funktion mere: beskyttelse af det eksisterende hul.

Samlinger, der ikke bruger et eksisterende hul, er langt mindre udsat for de mulige virkninger af korrosion. Når der anvendes et eksisterende hul, og der findes mellemrum under hovedet, er der mulighed for korrosion pga. fugt, der trænger ind under fastgøringens hoved og ind i samlingens lag. Det er her, at strukturelle klæbemidler og tætningsmidler i hybride samlinger spiller en vigtig rolle.

Hvis det eksisterende hul ikke er dækket fuldstændigt, anbefaler vores eksperter at kontrollere…

… at diameter for det eksisterende hul i toppladen er korrekt, derefter at robotprogrammeringen placerer fastgøringen i midten af det eksisterende hul (typisk 7 mm eksisterende hul til en M5-fastgøring).

Trin 4: Mellemrum mellem materialer

En perfekt samling er mere end bare et flugtende fastgøringsmedbringer eller dækning af et eksisterende hul. Kvaliteten af en samling afhænger også af, om materialepladerne passer til hinanden. Mellemrum i lagene kan forårsage korrosion eller luftbobler, ødelægge klæbemidlet og påvirke styrkeegenskaberne negativt.

K-Flow joint with gap between layers

Mellemrum mellem materialelag

Vores eksperter anbefaler at kontrollere…

…materialetykkelsen
Hvis materialetykkelsen overstiger tolerancen, kræver det mere friktion til at opvarme materialet, og det er ikke så nemt for fastgøringen at trænge igennem materialet for at give den påkrævede samlingsstyrke og tilspænding.

…momentet i det afsluttende procestrin
Nogle gange er det blot en lille justering, der kan bidrage til at forbedre samlingens kvalitet. Især i konstruktioner med mange materialer skal der tages højde for de enkelte materialelags individuelle krav, når parametrene, som er del af den første udarbejdelse af samlingen, programmeres.

…rotationshastigheden, når materialet stanses
Når omdrejningshastigheden er for høj i det første procestrin, bliver materialet for varmt. Det skaber problemer, når systemet skubber materialet igennem til bagsiden og danner en vulst til den næste fase, tilsvarende kan for lav rotationshastighed (o/min) forårsage længere cyklustider og ikke skabe nok varme til at skabe det korrekte flow for materialelagene.

Trin 5: Bevægelse af fastgøringen

Hvis processen gennemgår alle de forrige trin, er det meget usandsynlig, at den mislykkes, men der er endnu et trin, der skal kontrolleres, før samlingen godkendes. Det er den manuelle måling af fastgøringens tilspænding - eller i det mindste kontrollen af "løsrivelsesmomentet", der udføres manuelt. Hvis fastgøringen kan drejes med uret, er noget gået galt i samlingsprocessen, og samlingen godkendes ikke og skal anses for at være defekt.

K-Flow movement fastener

Fastgøringsbevægelse medfører tit løse plader eller dele (hvis der ikke bruges klæbemiddel)

Vores eksperter anbefaler at kontrollere…

…momentet i det afsluttende procestrin
En mulig fejl er, at momentet var indstillet for højt for den afsluttende tilspænding. Gevindet fjerner og beskadiger vulsten. Det kan også forekomme, hvis der utilsigtet kommer klæbemiddel ind i samlingen og smører samlingsprocessen, hvilket kan forårsage for højt moment.

…om der er klæbemiddel under fastgøringsmedbringeren
Når klæbemiddel placeres direkte under placeringen af fastgøringen, reduceres friktionen, og fastgøringen spændes tit for stramt. Det medfører en løs fastgøring. Det er langt mindre almindeligt på samlinger uden eksisterende hul i topmaterialet.

…materialetykkelsen og varmebehandlingen
Når produktionsmaterialer anvendes i montageprocessen, kan tykkelsen og materialehårdheden (trækstyrke) sommetider variere, og det indstillede moment kan pludselig være for lavt.

Sammenfatning

Disse fem tips er nyttige til at finde forbedringer, som giver pålidelige samlinger, men eftersyn er kun en del af denne proces, og udarbejdelse af samlinger bør udføres på alle strukturelle samlinger. Vi anbefaler altid en teknisk baseret procesudvikling i både designfasen og før produktionsstart. I vores 16 innovationscentre i verden sørger vi for, at din samleproces er holdbar, pålidelig og leverer dataene til at understøtte dine produktionsmål. Tjek vores innovationscenterside, og kontakt os, hvis du vil vide mere.

Mere information om vores produkter og serviceydelser: