Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Produkter
Compressors
Process gas and air equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Compressors
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Service
Industriværktøj og systemløsninger
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Service
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Processtyring med skalerbar kvalitetssikringsløsning kan sikre nul mangler

Stangvare eller skræddersyet?

Fejlfri produktion og processikkerhed med SQS3

Industry 4.0 medfører mange ændringer og nye udfordringer. Den tiltagende individualisering af produkter, væksten i antallet af komponenter, der bruges til specifikke varianter, og den deraf følgende stigning i kompleksiteten i produktionsprocesserne kræver nye processtrategier. Inden for rammerne af vores Smart Connected Assembly-tilgang kombinerer vi software- og hardwareløsninger med intelligente værktøjer og tilbehør for at sikre effektiv kontrol over din produktionsproces. På denne måde optimerer vi dine produktionstider, også selv om der måtte være tale om komplekse produktionsprocesser, vi reducerer tidsforbruget på udbedringer og stilstand, og vi forbedrer din produktkvalitet betragteligt. Vores fælles udfordring er:

At finde den rigtige balance mellem kvalitet, processikkerhed og omkostninger.


Scalable Quality Solution 3 (SQS3) fejlsikringssoftwaren leverer support, hvor der er behov for forenklet præsentation af komplekse processer, hvor der er risiko for forvirring som følge af et stort antal varianter, eller hvor trinvis montage er nødvendig for at reducere potentialet for menneskelige fejl.Softwaren giver mærkbare fordele:


 Scalable Quality Solution 3 - Atlas Copcos fejlsikringssoftware
 • Forbedrer din produktionsproces betragteligt 
 • Hjælper med at sikre fejlfri produktion 
 • Reducerer omkostninger til udbedring og tidsforbrug, reklamationer, bekostelige tilbagekaldelseskampagner og reparationer på brugsstedet 
 • Procesresultater digitaliseres og leverer support for sikker bearbejdning af produktet eller tidlig påvisning af svagheder i processen i kombination med et proceskontrolsystem. 
 • Høj transparens og sporbarheden af produktionsresultaterne (princip: hvem har gjort hvad, og hvornår) sikrer lagring af medarbejder- og produktdata. 
 • Frigivelsesrutiner, visning af sikkerhedsinstruktioner og andre muligheder gør processer endnu sikrere.  SQS3 er netværkskompatibel og kan kombinere op til 10 stationer i et netværk. En udbedrings- eller reparationsstation kan også tilføjes – helt uden server eller IT-support.
 Simpel anlægskonfiguration med interne medarbejdere sikrer hurtige reaktioner på procesændringer

I efteråret 2018 stillede en globalt aktiv leverandør med speciale i kabineudstyr til biler sin produktionslinje i Skandinavien om til SQS3 med følgende målsætninger:


 • Integration af softwaren i det eksisterende produktionssystem samt diverse grænseflader til lokale systemer
 • Umærkelig sporbarhed af produktionsdata og forbedret analysemuligheder
 • En skalerbar, dynamisk systemløsning med mulighed for nem integration af supplerende montagestationer
 • Korte stilstandstider takket være robust systemløsning
 • Høj effektivitet takket være fleksibel software
 • Simpel anlægskonfiguration med interne medarbejdere sikrer hurtige reaktioner på procesændringer 
Projektlederen bekræftede, at softwaren var indført med succes, og understregede det engagerede, professionelle samarbejde med Atlas Copco. Efter idriftsættelsen blev der foretaget yderligere tilpasninger på kundens anmodning. Efter en kort undervisningsperiode kunne kundens personale programmere og betjene softwaren uden yderligere assistance. Det betød, at kunden opnåede den nødvendige uafhængighed og fleksibilitet. Sammen med softwaren tilbyder vi også omfattende service og vedligeholdelse samt tilpasninger, der er skræddersyet efter kundernes individuelle behov.

Stangvare eller skræddersyet? Begge dele er mulige med Scalable Quality Solution - SQS3.


Her kan du opdage de vigtigste 5 fejlsikringsteknikker, så du kan forbedre din produktkvalitet og spare penge.