Trin 2 - Tildeling af opgaver på arbejdspladsen

Efter at have deltaget i et godkendt undervisningskursus og have erhvervet træningscertifikatet skal den enkelte elev gennemgå en periode med arbejdspladserfaring for at praktisere de nye færdigheder og den nye viden. Denne periode giver mulighed for konsolidering af færdigheder og viden i forhold til arbejdsrelaterede opgaver.

Kontakt os