Atlas Copco monteringsprocess til luftfartsindustrien

1 - Boring af styrehul

Forbor og udbor hullerne manuelt med præcision for at forberede senere trin i samleprocessen.

2 - Sikker midlertidig fastgørelse

Saml midlertidige fastgørelseselementer, der enten samler to dele eller fastgør opspændingsværktøj.

3 - Levering af det færdige hul

Bor de sidste huller efter et bestemt mønster med et håndholdt værktøj, ADU eller med automatiseret boring.

4 - Kontrol af hulkvalitet

Kontroller kvaliteten af det borede hul med en borehulsmåler.

5 - Udfyld hullet: Tilspænding

Saml delene, og sæt produktet sammen med skruer og møtrikker.

6 - Udfyld hullet: Nitning

Saml delene, og sæt produktet sammen med udfyldte nitter

7 - Kontrol af tilspændingskvaliteten

Kontrol af værktøjerne, kontrol af samlebåndet, kontrol af resultaterne.

Klik på tallene, og læs mere!