Introduktion til ny produktion

Smart Connected Assembly - 6 søjler af værdi

Introduktion af nye produkter

Hurtigere og bedre produktionslinjer
Med markedets efterspørgsel store efter nye produkter og med så hård konkurrence, er evnen til at tilpasse og ændre samlebåndet afgørende for at forblive konkurrencedygtige. Nye produktionslinjer skal være oppe og køre på deres fulde potentiale hurtigere end nogensinde før uden at miste fokus på kvalitet og omkostninger. Et samlebånd i nutidens produktionsbranche er ingen nem opgave.

Udfordringer
Nødvendige forandringer kræver både tid og ressourcer. Udstyr og arbejdspladser på fabriksgulvet skal flyttes eller lægges til produktionslinjen. Medarbejdere skal uddannes, og samtidig skal kvaliteten holdes på øverste niveau i processen. Oven i det hele skal der være konstant kontrol produktionsmål.
Der er behov for et system til at sikre, at disse ændringer kan foretages pålideligt, og at man altid kan være sikker på at få en rigtig første tilgang til at minimere tid og ressourcer.

Muligheder
Vi befinder os i begyndelsen af fjerde industrielle revolution. Enheder og udstyr kan dele og samle store mængder data. Men hvordan kan dataindsamling og muligheder for deling af udstyr virkelig reducere udgiften til en evigt skiftende produktionslinje?
Vores undersøgelser har vist, at indførelse af Smart Connected Assembly i samlebåndet kan sikre bedre resultater, og at nye produkter kan introduceres hurtigere og med færre omkostninger uden mindre kvalitet. En kunde har reduceret omkostningerne ved nye processer med 57 procent. Alt dette samtidig med at der sikres kvalitet og at tingene gøres rigtigt første gang.

Introduktionen af nye produkter med Smart Connected Assembly
Det ideelle samlebånd anerkender hurtigt nye opstillinger med grundig kvalitetssikring og test. At komme frem til den rigtige løsning kræver information og en betydelig planlægning. Dataindsamling og planlægning er baseret på fire elementer, der tilsammen danner et produktionssystem:
• Samlebåndsdata til at optimere hele serien
• Arbejdsstationsdata til styring af funktionerne for en arbejdsstation og skalerbarhed
• Værktøjernes konfiguration sikrer, at værktøjerne er konfigureret korrekt
• Opertørinformation understøtter operatøren i at udføre jobbet

Virtuel arbejdsstationslogik gør det muligt at teste og afbalancere operationer og processer. Hver arbejdsstation er forudkonfigureret med en styringslogik, der understøtter hurtig og intuitiv forandring og tilpasning. I stedet for at omfordele eller idriftsætte nyt hardware er det nu kun nødvendigt at indlæse den nye konfiguration på arbejdsstationen.
Smart Connected Assembly hjælper operatøren i deres arbejde og reducerer dermed behovet for uddannelse og giver mulighed for hurtig implementering af nye produkter med kvalitet og økonomi i fokus.

Bundlinjen
Konstante skift i produktionen er et must for at forblive konkurrencedygtige. Nu mere end nogensinde. Produktionslinjer til nye produkter af høj kvalitet skal indledes hurtigt, med færrest mulige omkostninger. Med Smart Connected Assembly kan man opnå alle disse mål, maksimere omkostningseffektivitet, kvalitet og hastighed.

Velkommen til Smart Connected Assembly!
Smart Connected Assembly understøtter Industry 4.0. En virkelighed, hvor teknologien er let at bruge og hurtig til at levere værdi.
Læs mere om Smart Connected Assembly og Industry 4.0 - KLIK HERUNDER

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Customer Story Hvidbøger Video Pocketguide