Sikkerhedscheckliste ved arbejde med vinkelslibere

Denne artikel giver dig en kort vejledning i sikker betjening af vinkelslibere.
Vi forstår vigtigheden af et sikkert arbejdsmiljø, og hvordan uddannelse er første skridt på vejen til en sikker betjening af maskiner.
Slibning er et arbejde, som skal tages alvorligt, da det kan udgøre en trussel mod vores helbred. Det anvendte udstyr på arbejdspladsen skal håndteres korrekt, og selve slibearbejdet skal håndteres med respekt. De involverede kræfter kan være en kilde til fare, hvis sikkerhedsaspekter overses. Operatøren skal altid være ekstra forsigtig.

Her er en tjekliste, som en operatør bør gennemgå, før arbejdet påbegyndes:


✔ Kontroller værktøjets frie hastighed, så det ikke kan rotere hurtigere end det maksimale omdrejningstal angivet på skiven
✔ Brug en skiveafskærmning ved slibning med en slibeskive. Brug en slibeskive i den rigtige dimension, så slibeskivens rotationshastighed (i o/min.) ikke overstiges
✔ Kontroller, at slibeskiven ikke er revnet eller beskadiget på anden vis
✔ Kontroller, at der benyttes de rigtige flanger, at de er fastgjort korrekt og er glatte uden spor af grater eller finner
✔ Anvend personlig beskyttelsesdragt eller andet sikkerhedsudstyr såsom beskyttelsesbriller, høreværn, handsker, hjelme, masker osv.
✔ Foretag en prøvekørsel i et aflukket område, f.eks. under arbejdsbordet
✔ Sørg for, at der udføres regelmæssig værktøjsvedligeholdelse
✔ Følg altid nationale og internationale sikkerhedsstandarder og -forskrifter

Husk altid på, at forebyggelse er bedre end helbredelse. Omhyggelige forebyggende foranstaltninger kan hjælpe dig med at undgå arbejdsulykker.
Slib sikkert!
Læs mere om slibning og sikkerhedsforanstaltninger her.