Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Udlejningsflåde
Atlas Copco Rental
Nitrogen generatorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Oliefrie luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliesmurte luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Tilbehør
Udlejningsflåde
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Compressors
Solutions
Produkter
Compressors
Process Gas and Air Equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Industriværktøj og systemløsninger
Solutions
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Brancher, der anvender vores løsninger
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Trykluftmotorer
Trykluftstilbehør
Produkter
Trykluftstilbehør
Trykluftstilbehør
Service
Industriværktøj og systemløsninger
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Service
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Vacuum solutions

Trin til forbedring af rentabilitet

Øg fleksibiliteten på din produktionslinje

Den eksisterende lastbilproduktionslinje kan omlægges til en mere fleksibel proces ved at skifte til elværktøj med transducere. Den bedste løsning er at anvende sporbart værktøj, der understøtter flere opsætninger. Et enkelt sporbart elværktøj kan erstatte flere trykluftsværktøjer og mindre avancerede elværktøjer, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og bidrager til en mere effektiv produktion.
Klargør produktionslinjen til kortere takttider for at håndtere den stigende efterspørgsel i fremtiden. Overgang til elværktøj er en måde at optimere produktionen på, da det muliggør reduktion af produktionstiden til et minimum

Fordele ved elværktøj

   
Lean værktøjsudrustning Et enkelt elværktøj erstatter flere trykluftsværktøjer
Kvalitetsforbedring i produktionen Elværktøj med transducere er mere nøjagtige og leverer sporbare data til datalageret, som forberedelse til Industri 4.0
Kvalitetsforbedring til lastbilen - konsekvenser for aftersales-markedet Indbygning af højere kvalitet fra begyndelsen vil forbedre kvaliteten for kunden med reduktion af garantiomkostninger
Ergonomiske forbedringer Færre slanger og kabler reducerer faldrisikoen. Elektrisk værktøj støjer mindre og holder vibrationer på et minimum. Olie i luften reduceres, hvilket er godt for lungerne og for de lastbiler, der bliver fremstillet. Kliknøgler kan elimineres
Reduktion af energiomkostninger Omkostningerne til energi reduceres til et minimum, og den miljømæssige påvirkning vil blive betydeligt forbedret
Produktivitet Mange impulsnøgler anvendes på bløde forbandter, hvor værktøjet pulserer for længe - elværktøj udfører ofte tilspændinger hurtigere, selv om de har en langsommere hastighed. Brug af kliknøgler sammen med impulsnøgler er en tidskrævende handling i to trin, som kan elimineres
Nøjagtigheden af tilspænding Det ses ofte, at kliknøgler ikke bevæger sig, når operatøren kontrollerer tilspændingen. I sådanne tilfælde kan boltene blive ødelagt med det resultat, at der ikke opnås korrekt klemkraft for de monterede dele. Kvalitetsproblemer såsom løse forbandter er ofte resultatet

Kvalitetssikring - indbyg kvalitet fra begyndelsen

Elværktøj kombineret med intelligente løsninger guider brugeren gennem montagen af en bestemt lastbil og hjælper operatøren med at vælge det rette værktøj til opgaven. Elværktøj med transducer leverer sporbare resultater til et datalager.

Hvis fejl ikke kan rettes direkte i montagestationen, kan tilknyttede stationer til omarbejdning automatisk give oplysninger om et omarbejde og fortælle operatøren, hvilket værktøj der skal anvendes til hvilke formål. I en kvalitetssluse for enden af linjen kan lastbilen udvælges tilfældigt til kontrol, og kritiske dele kan kontrolleres i skiftende cyklusser. Overvågningsskærme med tilknyttede værktøjer understøtter operatørerne i kvalitetsslusen med de korrekte kvalitetstestprocedurer

Kvalitetsdata er nøglen til Industri 4.0

Der findes topmoderne kvalitetssikringssystemer, der understøtter hele lastbilproduktionsprocessen ved fastlæggelsen af testrutiner for produktionsudstyr, der kører i cyklus. Systemerne er knyttet til normer som VDI/VDE 2645-2, ISO 5393, ISO 6789 osv.

Nutidens kvalitetssikringssystemer genererer rapporter i overensstemmelse med normer og standarder som påkrævet af fabrikkens ledelse for at optimere produktionsprocesserne. Data skal gemmes af hensyn til sporbarhed og justering af produktionsudstyr. Data analyseres fra produktionsudstyr, som er tilknyttet datadrevne, intelligent forbundne softwareløsninger, der leverer statusrapporter eller forslag til forbedringer af produktionsprocessen. I nutidens lastbilproduktion er kvalitetsdata nøglen til at komme videre til et Industri 4.0-produktionsmiljø.

Skab et Lean arbejdsmiljø

Produktiviteten kan øges ved at anvende Lean-principper i lastbilproduktion. Det indebærer en reduktion af produktionsudstyr til det minimum, der er nødvendigt for at producere en lang række lastbilmodeller.

Lean værktøjsudrustning: Et elværktøj kan ofte erstatte flere trykluftværktøjer vha. forskellige momentopsætninger. Mange elværktøjer med transducer fås i batteriversioner, hvilket eliminerer luftslanger og den tilhørende faldrisiko samt behovet for kabelhåndtering. Udgifterne til montering i en station mindskes således, arbejdsområdet er renere og mere ryddeligt, og operatøren får bedre overblik og mindre stress ved produktion af lastbiler.

Lean logistik: Operatører bør ikke skulle gå langt for at hente værktøj eller dele til lastbilen under monteringsprocessen. Delene bør leveres til stationen, hvor de skal monteres på lastbilen, således at de er indenfor operatørens rækkevidde, når han skal bruge dem. Mange rådgivere, herunder Atlas Copco, tilbyder at lave en gennemgang af fabrikken, som viser, hvordan man skaber en mere Lean produktionsproces ved at reducere overflødige handlinger

Gå efter god ergonomi på fabrikken

Godt værktøj, gode arbejdsstationer og god ergonomi på fabrikken er afgørende for at øge produktiviteten. Støj og vibrationer er typiske stressfaktorer inden for køretøjsproduktion. EU-lovgivningen angiver en grænse på 85 dB(A) for at beskytte operatørerne mod langvarige høreskader. Produktionsudstyr skal i henhold til loven have et vibrationsniveau på under 2,5 m/s2, akkumuleret set henover en 8-timers vagt, for at beskytte operatørerne mod langvarige lidelser.

Faldrisici, olie i luften og brug af lange, tunge kliknøgler bidrager til operatørens stress og kan i nogle tilfælde forårsage langvarige knogle- eller lungeskader. Udskiftning af trykluftsværktøj med elværktøj bidrager til at undgå disse problemer. Sunde operatører er mere fokuserede og positive på arbejdet og leverer højere kvalitet.

Når erfarne operatører kommer til skade eller bliver syge pga. dårlig ergonomi på arbejdspladsen, skal de erstattes af nye medarbejdere, som skal oplæres, og det medfører merudgifter. I tilfælde af langvarige sygdomme og sundhedsproblemer af denne art kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale erstatning samt finde et nyt og mere sikkert arbejdsmiljø for de involverede. Disse operatører flyttes ofte til støtteopgaver, som normalt ville være udliciteret til virksomheder, der håndterer arbejdet mere omkostningseffektivt.

Overvej hybrid sammenføjning - nitning/limning/tilspænding

Elektrificering af lastbiler vil stige i de kommende år som følge af ændrede lastbilkarrosseridesign. Benzin- og dieselmotorer vil blive erstattet af elmotorer, der monteres i lastbilens hjul. Batterier, der vejer 800 kg og derover, vil blive placeret i chassiset. Brændselsceller vil blive monteret på chassiset eller i kabineområdet.

En stigende mængde kompositmaterialer vil blive brugt til at reducere lastbilernes vægt og dermed reducere energiforbruget. Der skal udvikles kombinerede sammenføjningsmetoder, der anvender robotter med udvekslingssystemer til nitning, limning og tilspænding.

Konstruktion af batterier kræver specialviden

Opbygning af et batteri kræver limning, nitning og kontrolleret tilspænding samt flowdrillmontage med skruefremføringssystemer. Også specialviden om ensartet presning af spaltefyldning eller varmeledende fyldning for at sikre fuldstændig fjernelse af bobler under batteristakke

Tilpassede metoder skal udvikles i samarbejde med kunder, hvis viden kombineres med viden fra leverandøren af løsningen. Atlas Copco samarbejder f.eks. med store virksomheder om at udvikle specifikke og automatiserede produktionsforløb til batteriproduktion og andre processer

Værktøjer skal vedligeholdes

For at opretholde produktionen og sikre tilgængeligheden af værktøjet i en produktionslinje, skal værktøjet vedligeholdes. Et produktionsstop, der skyldes dårligt vedligeholdt værktøj, er dyrt, da det kan standse hele produktionsflowet. Mange lastbilproducenter samarbejder med virksomheder, der leverer planlagte serviceeftersyn på stedet.

Ordentligt vedligeholdt og regelmæssigt afprøvet værktøj leverer den ønskede kvalitet. Lastbilproducenterne bør koncentrere sig om produktionen af lastbiler, og leverandørerne af værktøjsservice bør holde værktøjerne i optimal stand. Bus- og lastbilproducenterne kan definere specifikke KPI'er, der skal overvåges. Disse bør give yderligere besparelser, der kan sammenlignes med vedligeholdelsesomkostningerne før implementeringen af serviceprogrammet.

Den tekniske bistand og de løsninger, du har brug for

Vi kan hjælpe dig med topmoderne montageløsninger, kvalitetssikringsprogrammer og workflow-løsninger, der tager alle aspekter af din produktion i betragtning, med fokus på ergonomien. Så forbered dig på at øge din markedsandel med produkter af højeste kvalitet, et bedre image for dit brand og en lang liste af tilfredse kunder.