Automatisk tilspænding

Automatiske stationer

Se vores Smart Connected Assembly-løsninger

Automatiserede systemer og løsninger

Industriel automatisering imødekommer alle behov inden for fremstillingsproduktivitet. Anvendelse af et intelligent systemlayout med en automatiseret station giver mulighed for kortere veje i samlebåndet, hvilket reducerer antallet af arbejdstransporter, øger effektiviteten af samlebåndet og reducerer investeringsomkostningerne. Brug af robotter tillader installation af tunge komponenter, og der kan til tider anvendes en stor mængde kraft, uden det forårsager skader på kritiske montagekomponenter

Højere effektivitet

Automatiserede systemer giver et fremtidssikret svar på krav om stadigt mere præcise anlæg og maskiner. Vores systemer er udviklet til at opfylde behovene i nye og eksisterende samleprocesser, at forøges i antal modelvarianter og give maksimal effektivitet, omfattende fleksibilitet og høj omkostningseffektivitet i alle applikationer.

Forøget produktivitet og kvalitet

af slutproduktet, alt efter kundens behov.
Operationstiderne reduceres, og operatørens arbejde rationaliseres med det formål at forbedre arbejdsforholdene og mindske produktionsomkostningerne.

Vælg den bedste monteringsløsning til dine behov

Forbedr din proces

Få mere at vide om: