Industrial Techniques Ecodesign-koncept

Når vi designer et produkt eller en løsning, kigger vi på hele produktets livscyklus for at reducere miljøbelastningen fra de enkelte stadier i cyklussen. For os handler det om at fokusere på energieffektivitet, materialevalg, lang produktlevetid, monteringsvenligt design, servicevenlighed, genbrug, renovering og genanvendelighed – eller sagt på en anden måde, cirklen skal sluttes. Ved at udføre hyppige Ecodesign-evalueringer i vores produktudviklingsproces sikrer vi fokus på miljøforhold og en minimering af miljøbelastningen. Vores Ecodesign-evaluering er baseret på de seks fokusområder for Ecodesign.

Vores fokusområder for Ecodesign

I Industrial Technique håndterer vi Ecodesign ud fra seks forskellige områder. Disse udgør kernen i den Ecodesign-evaluering, vi gennemfører i hvert enkelt produktudviklingsprojekt. Denne procedure er med til at definere målsætningerne for Ecodesign tidligt i forløbet. Klik på billedet for at læse endnu mere!

I Atlas Copco Industrial Technique arbejder vi til stadighed på at indtænke miljøaspekter i vores produktudvikling for at minimere miljøpåvirkningen fra vores produkter. Vores kunder kan læse om de miljømæssige resultater i vores materiale om fremskridt inden for Ecodesign. Her kan du se eksempler på Ecodesign-argumenter for et specifikt produkt.

“ Ecodesign handler ikke kun om at overholde lovkravene. Jeg er overbevist om, at vores kunder i fremtiden vil øge deres krav til, at vores produkter bliver designet på en bæredygtig måde. Ecodesign er også en måde for os at sikre, at vi bidrager til en bedre verden for vores børn. ”

Lars Eklöf , Præsident, divisionen Automobilindustri

“ Jeg ser Ecodesign som en måde at differentiere Atlas Copco og vores produkter fra vores konkurrenter ved at skabe yderligere værdi gennem lavere levetidsomkostninger. ”

James McAllister , Præsident, divisionen Generel industri

Ecodesign-konceptet har til formål at øge miljøbevidstheden og fremme kommunikationen i relation til miljøpåvirkninger inden for Atlas Copco, såvel som eksternt over for kunder og andre interessenter.

Ecodesign-koncept