Industrial Location Guidance, ILG produktfoto

Industrial Location Guidance, ILG

Kontakt os

Industrial Location Guidance (ILG) er det perfekte værktøj til at sikre ensartet produktionskvalitet og gennemløb. ILG er et integreret, uafhængigt fejlsikringssystem, der byder på processikring på et højt niveau til både enkle og komplekse opgaver. Den overvåger værktøjets nøjagtige placering i forhold til den ønskede fastgørelsesposition og sikrer, at de korrekte fastgørelseselementer spændes til specifikationen i den korrekte rækkefølge. Systemet består af ILG-software, positioneringshardware og en styreenhed, og kombinerer ​​et tilspændingssystems funktionalitet med positions- og processtyring.

Industrial Location Guidance, ILG produktfoto

Industrial Location Guidance, ILG

Integreret fejlsikringssystem til processikring på et højt niveau

Fordele

Ensartet produktkvalitet gennem processikring
Mindre omarbejdning og færre skrottede dele
Tydelig diagnostik
Større produktivitet
Intuitivt design, der gør opstart nemt

Funktioner

Giver tilspændingsdata baseret på placering
Giver sporing af montagen
Konfigurerbar håndtering af defekte elementer
Konfigurerbar brugergrænseflade
Tilspændingspositioner med start- og slutposition
Visuelle indikatorer for status og feedback
Håndtering af defekte elementer - omarbejd arbejdsemner offline