Κλείσιμο

Ταλαντούχοι άνθρωποι και ομάδες

Ένας χώρος εργασίας χωρίς διακρίσεις, όπου οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες, αποτελεί το θεμέλιο για την καινοτομία και την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Γι' αυτόν το λόγο δίνουμε προτεραιότητα στη συμμετοχή και προσπαθούμε να αυξήσουμε τη διαφορετικότητα, να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα και να παρέχουμε τις συνθήκες για την εξέλιξη και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας.                 

Συζήτηση ομάδας σε γραφείο της Atlas Copco

Δεσμευόμαστε να προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών μας. Τηρούμε σκληρή στάση ενάντια στην παρενόχληση και σε άλλες μορφές διακρίσεων και διαθέτουμε εκπαίδευση και διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων κατάχρησης του κώδικα δεοντολογίας μας. Διαβάστε περισσότερα για τον Κώδικα δεοντολογίας του Atlas Copco Group.

Η ευκαιρία συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων έχει ζωτική σημασία για τους εργαζομένους. Μια παγκόσμια πλατφόρμα ανάπτυξης ικανοτήτων παρέχει εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες μάθησης. Τα ξεκάθαρα και εποικοδομητικά σχόλια αποτελούν σημαντικό τμήμα, ενώ υπάρχει συστηματική ανταπόκριση στις συζητήσεις για την απόδοση και την ανάπτυξη.

Οι εργαζόμενοί μας ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν νέες προκλήσεις και να ξεπερνούν τα γεωγραφικά, οργανωτικά και πολιτισμικά όρια. Η εσωτερική αγορά εργασίας μας βασίζεται στην αρχή ότι ο καθένας έχει ταλέντο και μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω. Όλες οι ανοιχτές θέσεις, εκτός από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, διαφημίζονται στην εσωτερική αγορά εργασίας μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους και την απόδοσή μας σε σχέση με τους ανθρώπους και την κουλτούρα μας. 

Συνεργαστείτε μαζί μας
Research and Development
Συνεργαστείτε μαζί μας
Η πρώτη σας ημέρα στην Atlas Copco μπορεί να είναι η πρώτη ημέρα ενός συναρπαστικού ταξιδιού.
 
Η πρώτη σας ημέρα στην Atlas Copco μπορεί να είναι η πρώτη ημέρα ενός συναρπαστικού ταξιδιού.
Η πρώτη σας ημέρα στην Atlas Copco μπορεί να είναι η πρώτη ημέρα ενός συναρπαστικού ταξιδιού.