Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Μάθετε για το κόστος του κύκλου ζωής των αεροσυμπιεστών

Υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν κάνετε μια μελέτη για επενδύση σε αεροσυμπιεστή.

Φυσικά το CAPEX (κεφαλαιουχικές δαπάνες) είναι ένα σημαντικό στοιχείο για κάθε επιχείρηση, αλλά η αρχική τιμή αγοράς είναι μόνο η κορυφή του παροιμιώδους παγόβουνου. Τα κρυμμένα δύο τρίτα που βυθίζονται κάτω από το νερό, το μεγαλύτερο και ισχυρότερο τμήμα ενός παγόβουνου, δεν πρέπει ποτέ να παραβλεφθούν, καθώς εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο κόστος, δηλαδή το κόστος που συνεπάγεται η παραγωγή του πεπιεσμένου αέρα. Αφορά λοιπόν την προμήθεια του πιο οικονομικού πακέτου πεπιεσμένου αέρα για τη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας. Ο εξοπλισμός της Atlas Copco είναι ασύγκριτος στην σχέση ποιότητας και τιμής.

iceberg for fresh air

Το αρχικό κόστος του εξοπλισμού είναι μόνο ένα μικρό μέρος του κόστους κύκλου ζωής (LCC) που σχετίζεται με τον πεπιεσμένο αέρα. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της διάρκειας ζωής του μηχανήματος είναι το OPEX (Λειτουργικές Δαπάνες) που περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης (σέρβις, ανταλλακτικά) καθώς και το κόστος κατανάλωσης ενέργειας που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος.

Η συνταγή επιτυχίας για την επίτευξη βιωσιμότητας και κερδοφορίας έγκειται στο να κοιτάξουμε πέρα από την κορυφή του παγόβουνου (το κόστος αγοράς). Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες κόστους θα αποφευχθεί η έκπληξη που θα προκύψει από υπερβολικά υψηλό κόστος κύκλου ζωής (LCC's) που θα μειώσει κατά πολύ την κερδοφορία.

Κόστος πεπιεσμένου αέρα

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Atlas Copco, το κόστος ενέργειας είναι το υψηλότερο κόστος που αντιπροσωπεύει περίπου το 76% του συνολικού κόστους κύκλου ζωής των αεροσυμπιεστών, με κόστος επένδυσης και συντήρησης να αντιστοιχεί σε 14% και 10% αντίστοιχα.

O αέρας είναι δωρεάν. Ο πεπιεσμένος αέρας όχι!

Κατανόηση του κόστους κύκλου ζωής

total cost of ownership

Το κόστος κύκλου ζωής, που ονομάζεται επίσης συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, είναι το κόστος που πληρώνετε για αγορά, συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού για την διάρκεια ζωής του.

Το LCC για πεπιεσμένο αέρα περιλαμβάνει τα πάντα, από το αρχικό κόστος του εξοπλισμού, το κόστος εγκατάστασης και τα σχετικά έξοδα συντήρησης που περιλαμβάνουν σέρβις, ανταλλακτικά και το κόστος χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση LCC θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν πληρούνται οι παράγοντες της παραγωγικότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας.

Γνωρίζατε ότι το συνολικό κόστος κύκλου ζωής των αερσυμπιεστών αποτελείται από :

• Ενεργειακό κόστος 76%

• Επενδυτικό κόστος 14%

• Κόστος συντήρησης 10%

Κατανόηση των τύπων ενεργειακού κόστους

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ενεργειακού κόστους που δεν επηρεάζουν μόνο τα κέρδη και την απόδοση των εγκαταστάσεων, αλλά επηρεάζουν και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Με άλλα λόγια, αυτές είναι οι ευκαιρίες που, με την σωστή ιεράρχηση, θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την κερδοφορίας σας.

Βελτιώστε την κερδοφορίας σας γνωρίζοντας τα εξής :

  • Ισχύς φορτίου - Ισχύς που καταναλώνεται για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα σε συγκεκριμένη πίεση με την απαιτούμενη ροή.

  • Άφορτη ισχύς - Η κατάσταση αδράνειας χωρίς να παράγεται χρήσιμος πεπιεσμένος αέρας.

  • Απώλειες αποφόρτισης - Κάθε φορά που το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, γίνεται αποφόρτιση που συνεπάγεται σε απώλεια πολύτιμου πεπιεσμένου αέρα στην ατμόσφαιρα.

  • Πτώση πίεσης - Κάθε 1 bar(g) αύξησης της πίεσης καταναλώνει 7% περισσότερη ισχύ και επομένως, εάν υπάρχει πτώση πίεσης στο σύστημα, δημιουργούνται μεγάλες απώλειες.

  • Διαρροές αέρα - Μελέτες δείχνουν ότι οι διαρροές πεπιεσμένου αέρα σε μια εγκατάσταση μπορούν να καταναλώσουν περίπου το 10 - 30% της ενέργειας του πεπιεσμένου αέρα και ως εκ τούτου να οδηγήσουν σε μεγάλες απώλειες ισχύος και λειτουργίας. 

Κάθε κλάδος στοχεύει να υπολογίσει και να μειώσει το περιττό κόστος υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και προηγμένες τεχνολογίες. Μία τέτοια πρακτική για τον ποσοτικό προσδιορισμό των διαρροών πεπιεσμένου αέρα είναι το No Load Test. Οι διαχειριστές ενέργειας της Atlas Copco συνιστούν το ποσοστό διαρροής αέρα να είναι πάντα μικρότερο από το 5% για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης. Με τη διεξαγωγή αυτού του απλού τεστ χωρίς φορτίο, το οποίο δεν απαιτεί καμία επιπλέον επένδυση, και διορθώνοντας τις διαρροές αέρα μπορεί να σας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές εξοικονομήσεις στο εργοστάσιο πεπιεσμένου αέρα σας, προσθέτοντας στη συνέχεια ουσιαστικά στην κατώτατη γραμμή της εγκατάστασης σας.

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας

Μιλήστε μας στο τηλέφωνο
Γράψτε μας στο e-mail
Συμπληρώστε τη φόρμα

Sustainable Productivity Green production