Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Πώς να επιλέξετε το σωστό λάδι αεροσυμπιεστή για την εφαρμογή σας

Ο συνδυασμός της εγκατάστασης πεπιεσμένου αέρα, της εφαρμογής σας και των συνθηκών περιβάλλοντος είναι μοναδικός. Επομένως, για να έχετε τη βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία της εγκατάστασής σας, η σωστή επιλογή λαδιού αεροσυμπιεστή έχει ζωτική σημασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα

6 Ιουλίου 2021

Οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής του λαδιού και τα χαρακτηριστικά της απόδοσής του είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η σκόνη ή η ποιότητα του αέρα και η υγρασία. Αυτές οι παράμετροι περιγράφονται ως συνθήκες περιβάλλοντος και σας επιτρέπουν να κατατάξετε την εφαρμογή σας ως ήπια, απαιτητική ή ακραία.

Ποια κριτήρια επιλογής πρέπει να ληφθούν υπόψη;

Για να γίνει η σωστή επιλογή, θα πρέπει να γνωρίζετε καλά τις συνθήκες λειτουργίας του αεροσυμπιεστή. Η θερμοκρασία, η ποιότητα του αέρα και η υγρασία παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του σωστού λαδιού.

Θερμοκρασία

Η πιο σημαντική παράμετρος είναι η θερμοκρασία.
Η πρώτη συνθήκη με βάση την οποία θα πάρετε την απόφασή σας είναι η θερμοκρασία εξόδου του στοιχείου ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι δύο αυτές θερμοκρασίες εκφράζονται σε διαφορετικό εύρος τιμών. Εάν είναι δυνατόν, η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με βάση τη θερμοκρασία εξόδου του στοιχείου. Όταν η θερμοκρασία εξόδου του στοιχείου δεν είναι διαθέσιμη, η θερμοκρασία περιβάλλοντος προσφέρει μια καλή ένδειξη

Ποιότητα αέρα

Η δεύτερη συνθήκη που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η ρύπανση από τη σκόνη ή η ποιότητα του αέρα στον χώρο εγκατάστασης του αεροσυμπιεστή. Για παράδειγμα: ένα εργοστάσιο τσιμέντου μπορεί να θεωρηθεί περιβάλλον με σκόνη σε σύγκριση με μια αυτοκινητοβιομηχανία που αναμένεται να είναι καθαρό περιβάλλον. Σε ορισμένες χώρες, τα μέσα επίπεδα σκόνης μπορεί επίσης να είναι υψηλότερα από το μέσο πρότυπο. Η αξιολόγηση θα γίνεται κατά περίπτωση

Υγρασία

Η τελευταία συνθήκη που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η υγρασία. Οι χώρες με τροπικά δάση ή με κλίμα μουσώνων θεωρούνται χώρες με υγρασία. Επίσης, ανάλογα με τις συνθήκες στον χώρο εγκατάστασης του αεροσυμπιεστή, ο αέρας εισαγωγής μπορεί να έχει υψηλό επίπεδο υγρασίας

Θερμοκρασία

Υγρασία

Σκόνη

Τύπος

Έξοδος στοιχείου < 95°C (203°F)
ή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος < 30°C (86°F)

N

N

Ήπια

Y

N

Ήπια

N

Y

Ήπια

Y

Y

Απαιτητική

95°C (203°F) < Έξοδος στοιχείου < 105°C (221°F)

ή
30°C (86°F) < Θερμοκρασία περιβάλλοντος < 40°C (104°F)

N

N

Απαιτητική

Y

N

Απαιτητική

N

Y

Απαιτητική

Y

Y

Ακραία

Έξοδος στοιχείου > 105°C (221°F)     ή     Θερμοκρασία περιβάλλοντος > 40°C (104°F)

-

-

Ακραία

Επιλέξτε το λάδι σας για ήπιες έως ακραίες συνθήκες

Εργάζεστε στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών;

Δείτε τη συλλογή μας με λάδια Foodgrade