Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

CPD courses on Compressed air, Industrial gases and Pipework

What is a CPD course and how will it benefit me?

CPD stands for Continuing Professional Development. Atlas Copco is offering three CPD certified courses which are designed to enhance your professional skills and help you stay ahead of your competitors! Here are a few ways these courses will benefit you: • Keep up to date with the latest standards and industry development.

 • Build knowledge & expertise. 

 • Record of CPD hours for your professional organisation membership. 


What will I learn about?

  There are 3 courses:
 • An Introduction to Compressed Air, including: Specifying/sizing a compressed air system Air compressor types Air treatment Energy saving & lifecycle cost considerations
 • An Introduction to Industrial Gases, including: Supply methods of industrial gases Typical system design Nitrogen & oxygen applications Air factors of onsite generators
 • Compressed Air Distribution Design, including: Specifying and planning a compressed air piping system System requirements & Location Pipeline material System Design, Sizing & Layout

What shall I expect on the day?

  For each module you can expect:
 • Group seminar at your place of work.
 • 45 minute presentation plus a chance to ask questions.
 • Lunch. 

Will I get a certificate?

Yes! Atlas Copco is an accredited CPD provider and all attendees will receive a certificate issued to them after the seminar.

How much will it cost me?

The course is totally free! And there are no hidden costs or obligations.

Book a free CPD accredited course and get training from our experts about compressed air, industrial gas generation, and pipework systems.

Sign up

Compressor Technique