Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Oil-free multistage centrifugal blower and exhauster ZM

Contact our expert

Reliable performers

Proven performance and reliability in many air and gas low-pressure and vacuum applications around the world.

Adapted to your needs

With a number of stages and broad range of accessories and configurations, we can adapt the ZM range to your specific needs.

Easy maintenance

The maintenance of the ZM centrifugal blowers and exhausters is quick and easy, saving you time and money.

ZM custom-built centrifugal air and gas blowers and exhausters

Whether you need air, gas, pressure or vacuum, the ZM multistage centrifugal blowers and exhausters provide you with the quality you need. In thousands of installations around the world, our oil-free multistage centrifugal blowers and exhausters are a reliable compressed air source.

ZM packages are customized and adapted with different kinds of features and accessories to meet your individual needs. Minimize your operational costs with the easy maintenance and maximizes your efficiency with many available options.

Brochures

Brochure

Technical specifications

Capacity FAD l/s

47 l/s - 18 880 l/s

Capacity FAD

170 m³/h - 68 000 m³/h

Working pressure

0,14 bar(e) - 1,7 bar(e)

Installed motor power

4 kW - 2 600 kW

Total customer care