Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

????????????? ??????????? ?????????????? ????? ???? ?????? ?????? P

????????????? ?? ???? ???????? ??

???????? ???????? ???

? ????????? ???????? ??????? ?? ?????? ??????. ?????????? ???? ??? ??????? ???????????? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ???????? ???? ??? ???????????.

??????? ????

????????? ??? ??????? ???????? ??? ??????????? ??? ??? ???? ??? ??????????????? ??? ??????? ???????? ???????????: ?? ?????????????? P ????????? ??????????? ISO 8573-1 ?????????? 0.

????????????? ???????? ??? ????????

? ?????? ??????? Elektronikon? ??????? ??? ????????? ?????????? ??? ?????????? ???????????. ? ???????? ?? ??? ????????? ???? ????????? ????????? ?? ??????? ??? ?????? ?????????.

????????? ?????????? 24 ???? ??? ????

?? ?????????????? P ????? ??????????????? ??? ?????????? ??? ?? 24???, ??? ???? ??? ????????? ?????? ?????? ????? ????. ???? ??? 3 ??? 4 ?????? ????????? (?? ??????? ?????? ??? 42 bar(e) ), ??????????? ??? ??? ??????? ????????????.

? ???????? ??? ??????????? ?????? ??? ??????? ??????, ?? ??????????????? ??????, ? ?????????? ???? ??? ?? ??????? ???????????? ?????? ??? ??????? ???????? ?? ???????? ???? ??? ??????????? ??? ?? ????????? ?????????? ????? ???? ?????? ?????? ????? ????.
??????????? ISO 8573-1 ?????????? 0 ???????? ??? ??? ????????? ?? ??????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ???.

?? ?????????????? ???????????? ?? ??? ?????? ???? ????????? ??? ?????? ??? ?????? ?????????. ???? ??? ?????? ??????? Elektronikon?, ???????? ?? ???????????? ??? ????? ??? ???? ???? ????????????? ??????? ???, ?????????? ?? ?????? ????????? ??? ?????????? ?? ???????? ??????? ???????????.


???????? ???????????

Capacity FAD l/s

45 l/s - 328 l/s

Capacity FAD

162 m³/h - 1 180 m³/h

Working pressure

25 bar(e) - 42 bar(e)

Installed motor power

37 kW - 230 kW

?????

?????? ??????????? ??????