Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Automan oil-lubricated piston compressors

Contact

Supported by performance service kits

Our Automan range is supported by service kits with genuine parts, ensuring extended compressor service life and reliability

Direct drive electric motor

Our AF series offer direct drive electric motor with built-in overload protection for maintenance-free operation

Versatile solutions

For our AC range we offer a variety of receivers, optimizing for your needs. We can deliver compressors with receivers ranging from 27 to 500 liter for horizontal, and up to 270 liter for vertical. Designed for your needs, optimized for your usage

AF High grade aluminum piston compressors

Our range of AF aluminum piston compressors are all designed for mobility and ease of use. The compressor block is manufactured from high-grade aluminum alloy – the same material used in high-performance car engines. This ensures exceptional heat transfer capabilities and high tensile strength.

AC Belt drive Piston compressors

Designed with a slow-running compressor block for long service life, our AC belt drive cast iron piston compressors provides a solid source of compressed air with a high durability. We also provide aftercoolers and an automotive dry paper type air cleaner on the larger models, providing clean air for your needs.

Download the product leaflet

Technical specifications oil-lubricated Automan

Capacity FAD l/s

1,7 l/s - 12,9 l/s

Working pressure

2 bar(e) - 14 bar(e)

Installed motor power

1,5 kW - 8,1 kW

Capacity FAD

6,1 m³/h - 46,72 m³/h