Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

CD⁺ with Cerades™

The CD 20⁺-335⁺ is the first dryer to use the revolutionary Cerades™ desiccant developed and patented by Atlas Copco

Contact our expert

Save big on energy costs

Traditional adsorption dryers force compressed air through towers filled with thousands of loose desiccant beads. In Cerades™ dryers, the air flows straight through solid tubes for a no-resistance flow and significantly lower energy costs

Better air quality

Loose desiccant beads bounce around in the drying towers, which causes them to decompose over time. This can compromise your dew point. Cerades™ lasts longer to give you better air quality and extended service intervals

No desiccant dust to deal with

The decomposing beads of traditional dryers release a fine dust into your air system. This dust is not only a health and environmental hazard but also creates additional filtration and maintenance costs. Cerades™ eliminates this dust issue altogether

Installation and operational flexibility

Cerades™ is vibration-resistant and can be mounted horizontally. This allows for easy installation and continuous operation in demanding applications such as the transportation industry

Get more space

Cerades™ dryers are smaller because they can handle a higher airflow. This reduced footprint gives you more free space and flexibility in your compressor room

Advanced control and monitoring system

State-of-the-art Elektronikon® Touch control and monitoring system with warning indications, dryer shutdown and maintenance scheduling.

Cerades™: a desiccant revolution by Atlas Copco

Some innovations change everything. Take Cerades™, the first ever solid desiccant. Developed and patented by Atlas Copco, Cerades™ revolutionizes desiccant dryer design, efficiency and performance. And that makes all the difference for you as you enjoy better air quality, lower energy and service costs, and health and environmental benefits. The new CD 20⁺-335⁺ is the first dryer to feature Cerades™.

CD plus - desiccant air dryer brochure

Technical Specifications

 
Pressure dew point °C -20 to -70
Inlet capacity FAD 7 bar(e) l/s 25 to 330
Pressure drop excluding filters 0.04 to 0.3

Related Topics and Project