Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Refrigerated air dryer FD (VSD)+

Compressed air dryer 1250-2400 l/s

Contact our expert

Improved energy efficiency

The FD (VSD)+ compressed air dryer saves energy from the first minute of operation due to a low pressure drop, high-efficiency components and an advanced control system. It reaches 1250-2400 l/s

Smart AIR solutions

Designed to work together with our class-leading range of air compressors and controllers, the refrigerated air dryer FD+ saves energy and protects your production

Pure compressed air

Refrigerated air dryer FD (VSD)+ exceeds the international standards for compressed air purity ISO 8573-1:2010. Class 4

Complete protection of your application

The FD (VSD) 1250+ -2400+ l/s refrigerant air dryer removes moisture from compressed air with a dew point as low as +3°C/+37°F.
The innovative design of the FD+ compressed air dryer makes superior energy savings happen: 

  • electronic regulation valves 
  • advanced control with the Elektronikon Mk5 
  • high-efficiency heat exchanger 
  • R410: environmentally-friendly refrigerant gas 
  • high-efficiency scroll refrigerant compressor 
  • zero loss condensate drains prevent waste of compressed air
  •  EC Cooling fans use less energy than other units 
  • water- and air-cooled versions available 
  • more options available

Up to 65% energy saving with the VSD technology

refrigerated dryer FD 1500 VSD +

Over 35% of the dryer’s lifecycle cost is taken up by the energy it consumes. To cut your energy costs,we offer FD (VSD)+ refrigerated compressed air dryers with Variable Speed Drive (VSD) technology. VSD leads to major energy savings, reducing the consumption of energy producing fuels and protecting the environment for future generations.

What is VSD Technology?


Total customer care