Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

H series - High pressure filters

Our H filters provide exceptional air purity for high-pressure applications spreading over a wide pressure range. Often used in chemical or food and beverage industries.

Contact us

Guaranteed safety

All high pressure filter housings are hydraulically tested to ensure safe and stable operation at all times. A hydrostatic test certificate is supplied with every filter.

Maximum contaminant removal

Our high pressure filter ensures maximum removal of dry and wet dust, particulates, oil aerosol and water droplets through its high-efficiency glass fiber and fleece media.

Energy savings

The optimal design and filter media used for our compressed air filters minimize pressure drop and keep running costs down.

Reliable

High-quality materials like stainless steel cores, double O-rings, epoxy sealed caps and anti-corrosive coated filter housings ensure high performance and reliability.

Wide range

Our wide range of applications includes 4 pressure variants, 9 sizes and 5 grades. Moreover the H filters can be used for both air and nitrogen at high pressures.

Exceptional air purity at high pressure

Our high pressure filters efficiently reduce oil aerosol, dry and wet dust, particulates, water droplets and oil vapour in your compressed air stream to protect your investment, equipment and processes. Our high pressure filtration solutions are engineered to cost-effectively provide the best air purity and meet today’s increasing quality demands up to working pressures of 350 bar.

Downloads

Compressed Air Filters leaflet

High pressure industries