Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

QDT activated carbon tower

The high-efficiency activated carbon tower removes oil vapor and odors from your compressed air set-up.

Contact us

Maximum oil vapor removal

The QDT’s superb activated carbon material with high absorption capacity guarantees air purity over its entire lifecycle, with service intervals of one year or 4,000 operating hours, whichever comes first.

Energy savings

With optimization of the internal flow path, the tower improves energy efficiency by an average 65 percent.

Easy installation

Either with the self-supporting floor mounting or the optional wall mounting kit, installation of our QDT is easy and straightforward.

Peace of mind

Our QDT provides peace of mind with its robust head and housing design, along with its spring-loaded activated carbon bags to avoid channelling.

Small footprint

Compared to traditional vessel designs the QDT is extremely compact.

Measuring air purity

An optional oil indicator measures the oil downstream, giving you reassurance of air purity at all times.

QDT for optimal oil vapor filtration

In pharmaceutical, food & beverage, electronic and other industries where air purity is critical, you need to remove residual oil vapors and odors from your compressed air supply. The activated carbon layers in our QDT will, by the use of absorption, reduce the residual oil content to lower than 0.003 mg/m³. Pressure drop remains minimal throughout the filter’s lifetime.

Downloads

Related industries