Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

SFA silicone-free filters

Our SFA filters provide exceptional air purity for applications where silicone-free air is required, such as painting and automotive. Protect your end-products.

Contact us

Guaranteed silicone-free

We produce our SFA filter housings and elements in a clean room environment and clean and test them according to certified procedures.

Maximum contaminant removal

Our SFA filter ensures maximum removal of dry and wet dust, particulates, oil aerosol and water droplets through its high-efficiency glass fiber and fleece media.

Energy savings

The design and media used for our compressed air filters minimize reduction in pressure.

High performance

High-quality materials such as stainless steel cores, double O-rings, epoxy sealed caps and anti-corrosive coated filter housings are selected to ensure high performance and reliability.

Easy maintenance

Push-on elements and external ribs on the threaded housing make filter maintenance easier.

SFA ensures superb air purity

Our high-quality silicone-free SFA filters safeguard your instruments and end products by efficiently preventing dry and wet dust, particulates, oil aerosol, oil vapour and water drops from entering your compressed air system. The SFA is certified by the Fraunhofer Institute as guaranteed silicone-free.

Downloads

Brochure
Certificate

Why choose SFA silicone-free filters?

Although our standard compressed air filters thoroughly clean air, they still have potential to release silicone into the air stream from lubricants, components and processes used during manufacturing. That’s why it is crucial to install SFA silicone-free filters to prevent major problems from occurring such as paint defects like craters and blisters, or even poor paint adhesion.

Silicone-free industries