Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

UD+ oil coalescing filters

Reduce energy costs by 40% with the UD+ two-in-one oil coalescing filtration solution. Best-in-class air purity. Protect your investment, equipment and processes.

Contact us

Next generation of filtration solutions

Atlas Copco has launched the UD+ coalescing filters, which combine two filtration processes in one product. The UD+ is unique in the market and offers energy savings, efficiency gains and reliably clean compressed air.

Loading...

40% energy savings

A 40% lower pressure drop than the conventional line filter combination results in 40% higher energy efficiency thanks to our unique Nautilus filter technology.

Small footprint

The two-in-one filtration concept reduces installation space and complexity, making these filters particularly suitable for applications where space is at a premium.

Save money

Install the UD+ to enjoy significant cost savings compared to conventional filters.

Pure air

Air purity is equal to that obtained using two conventional filters in line, thanks to the design of UD+ filters and the media used.

No risk of cracks in filter media

Nautilus filter technology runs no risk of cracks in the filter media because the filter media are wrapped around the filter.

Learn more about the Nautilus filter technology.

Two-in-one filtration with supreme energy savings

Our UD+ oil coalescing filters efficiently reduce oil aerosol, wet dust and water drops in your compressed air stream to protect your investment, equipment and processes. The UD+, combines two filtration steps (DD+ and PD+) into one, a unique technology to meet the high-quality requirements of diverse applications and provide ultimate energy savings.

Downloads

Nautilus Filter Technology

The animation explains the Nautilus filter technology by using the metaphor of a forest.

Loading...