Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Compressor Energy Recovery systems

Save energy with oil-injected GA or oil-free ZR compressors

Contact us

Energy efficiency at Atlas Copco

Kids always say the truth!... hear it from their own voice, we are a company investing in energy efficient solutions.

Loading...

Reduce energy consumption, eliminate emissions, save money

Compressed air is one of the most important utilities for the industry. It is also one of the largest
consumers of energy. Therefore, compressor energy savings have a significant impact on costs and on the environment.

Saving both costs and the environment

When looking at the typical carbon footprint of an air compressor - from the design phase right through to the equipment’s recycling - the energy consumed in its use accounts for 99% of CO2 emissions. As energy consumption also typically represents over 80% of a compressor’s lifecycle cost, energy savings in compressed air systems will have a significant impact towards preserving not only the environment but also your bottom line. While compressed air systems in general account for about 10% of total industrial electricity consumption, this can amount to as much as 40% of the electricity bill for certain plants.

How does compressor heat recovery work?

pie chart energy recovery
Up to 94% of the electrical energy is converted into compression heat. Without energy recovery, this heat is lost into the atmosphere via the cooling system and radiation.

You can use hot water recovered from the compressed air system for sanitary purposes and space heating. But it is particularly suitable for process applications. Using the hot water as boiler pre-feed or directly in processes requiring 70 to 90°C can save you costly energy sources such as natural gas and heating oil.

Depending on the type of compressor you have, we offer a specific Energy Recovery solution