Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Membrane Nitrogen Generator

Membrane nitrogen generation

If your professional processes require N₂, a membrane nitrogen generator from Atlas Copco could be the ideal solution: 

 • A continuous supply of nitrogen with a stable purity, from 95% to 99.5%
 • No moving parts and a simple separation process ensure reliable operation and minimal maintenance needs.
 • Small footprint and a very quiet operation allow installation right on your production floor.
 • Fast and straightforward start-up and commissioning. 

Explore the range


NGM⁺ 7-70: Best-in-class membrane nitrogen generation


NGMs 1-3: ideal low-flow membrane nitrogen generator

 

What is membrane nitrogen generation?

A membrane generator extracts the N₂ in the air supplied by a compressor so that it can be used for professional applications. The compressed air is pushed through a membrane filled with hollow fibers. Oxygen and water vapor dissipate through the fiber walls and are vented out. This leaves only the very dry nitrogen inside the fibers, pushed out on the other end of the membrane, ready for you to use. For more about membrane technology, check out this article.

Benefits of on-site nitrogen generation

Tired of buying expensive bottled or liquid nitrogen? An on-site generator is the cost-efficient, flexible solution:
 

 • Sharply reduces the cost per unit of nitrogen
 • Gives you the exact purity and amount of nitrogen your applications require
 • Saves space because there is no need to store bulky nitrogen containers
 • Removes logistics headaches (ordering, handling, storing purchased N₂)
 • Improves safety by removing the workplace hazards of pressurized bottles or liquid gas
 • Eliminates transportation emissions of purchased gas deliveries
 • In combination with a renewable energy supply, allows you to self-produce truly green nitrogen

6 benefits of on-site gas generation. Watch it here. 

6 benefits of on-site gas generation

Loading...