Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Protecting your application

By default, our NGP+ comes with an automatic off spec check feature. Nitrogen with a purity that is under the threshold you put in the controller, can never reach your sensitive application.

Protecting your investment

Feed air conditions are continuously monitored. When not matching the generator requirements, the feed air gets blown off before entering the machine, making sure your investment lasts a very long time.

Ready for Industry 4.0

The SMARTLINK integration provides a simple but effective way to increase reliability, decrease downtime and identify energy optimization opportunities.

50% reduced running costs

The NGP+ nitrogen generator reduces up to 50% of the running costs compared to other nitrogen generators. Air factors of 1.8 (at 95%) up to 5.5 (at 99.999%) generate premium N2

Rely on your own N2 supply

NGP+ systems are continuously available. No need to worry about production breakdown due a shortage of N2 supply

Up to 99.999% purity

The NGP+ offers from 95 to 99.999% percent nitrogen purity to meet your quality requirements


Plug-and-play

NGP+ is delivered ready-to-use when a supply of dry compressed air can be connected

Nitrogen purity up to

99,999%

The NGP+ offers from 95 to 99.999% percent nitrogen purity to meet your quality requirements

1,8

Air Factor as low as 1,8

2870Nm3/h

Flows up to 2870 Nm3/h

NGP+ in detail

Digital Brochure