Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

PSA Oxygen Generator

On-site oxygen generation is the cost-efficient, safe and space-saving alternative to purchasing the gas from a vendor.

Contact one of our experts

On-site oxygen generation

Oxygen (O2) is used across a wide range of industries, from aquaculture to bioenergy, metallurgy, and pharmaceutical production. In the past, companies could only get oxygen from vendors. Now, however, there is a much better option for most of them: The on-site generation of oxygen. It allows professional users of oxygen users to become producers.

Explore the range


OGP+ 3-30: Best-in-class oxygen generation

 

OGP
OGP 2-200: A stable oxygen supply

 


Why choose Atlas Copco?

As a leader in the use and development of PSA technology for compressed air treatment, Atlas Copco has the know-how needed to build top-quality oxygen generators:

  1. We’re known for our best-in-class efficiency in compressed air and oxygen generation.
  2. Our oxygen generators are already being used across the globe – a testament to Atlas Copco’s reliability. 
  3. Because Atlas Copco can provide all of the technology from a single source, you do not have to worry about multiple vendors or any compatibility issues. And, thanks to a global organization, an Atlas Copco specialist is never far away. 

How does an O2 generator work: Pressure Swing Adsorption

Atlas Copco oxygen generators use pressure swing adsorption (PSA) technology. The generator consists of two separate pressure vessels filled with zeolite molecular sieve (ZMS) material that separates the oxygen from the incoming air. At any time, one of these vessels produces oxygen while the other is “regenerating” its saturated ZMS.

To find out more about pressure swing adsorption and how it works, you can read an article here or watch this video.

The benefits of producing your own oxygen

Much lower cost per unit of oxygen

You will have the ability to set the exact purity your application requires instead of overpaying for overspecified oxygen

Safety first

Thanks to the OGP range there is no need to move around pressurized cylinders.

Smaller footprint

Eliminating oxygen transport and delivery reduces your environmental footprint.