Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

LT KE

water-cooled piston compressors for marine starting air

contact a marine air expert

Extremely reliable

For easy, fast and reliable read outs an LT KE uses pressure and temperature gauges, and not electronic sensors. To simplify operations, you can cool the LT KE with both sea water and fresh water

Low running and maintenance costs

Highly durable components minimize operational costs. This extends the unit’s lifecycle and lengthens maintenance intervals, further reducing costs. Forced airflow around the crankcase reduces condensate to zero, extending the lifespan of the bearings

Space saving

LT KE compressors have a small footprint and a canopy-free housing, making them suitable for tight spaces

Quick installation

The compressors are delivered as a plug-and-play unit, complete with baseplate, for quick and easy installation

Top performance in marine conditions

Harsh marine environments demand the most durable and reliable products – you do not want critical equipment to break down at sea. The Atlas Copco LT KE starting air compressors have been built to last, delivering the performance and reliability you need.

Ideal for starting air in the engine room

With a small footprint, noise levels as low as 91 dB(A), a vibration foundation of less than 14 mm/sec and the capacity to withstand ambient temperatures of up to 60°C, the LT KE series is ideal for installation in the engine room. The series also offers low running costs and extended maintenance intervals.

LT KE compressor technical specifications

Παροχή FAD l/s

16,67 l/s - 119,44 l/s

Παροχή FAD

55 m³/h - 398 m³/h

Πίεση λειτουργίας

0 bar(e)

Εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα

15 kW - 90 kW