Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

MAS oil-injected screw compressors for marine

Contact us

Adaptable to your needs

Can be delivered as air-cooled, water-cooled or energy recovery versions depending on type and size. The compressors up to 90 KW can be equipped with a built-in air dryer with or without by-pass fitted. For bigger units a stand alone Atlas Copco compressed air dryer, refrigerating or absorption type is available.

Sustainable compressors offshore

Alongside being the most efficient compressors on the market, they have extended service intervals minimizing your service requirements.

Optimized energy

State-of-the art screw elements for highest energy efficiency. Several starter types. Oil separator, after cooler and water separator available

Flexible installation and operation

Flanged air and water connection same side of unit for easy installation. Marine motor reduced starting current, avoiding stress on the generator system and Elektronikon® controller.

More Elektronikon®

Smallest footprint in the market

Compact design, frame-mounted. Canopy available for noise reduction

Enduring performance

Designed for 55°C ambient temperature, 45°C upon request. Lowest oil carryover and lowest discharge temperature in the market. Unrelenting performance and unrivalled reliability. Avoid cargo discharge speed claims or off-hire claims

Setting the standard in Marine Air Solutions

Our Marine Air Systems provide the reliable starting, working and, feed air and instrument air in the toughest onboard conditions. Fully certified to marine standards, our complete range minimizes installation and maintenance costs for any ship.
Atlas Copco is also fully committed to reducing your energy costs. This not only improves your bottom line but limits the environmental impact at the same time. 
With global service coverage and dedicated marine knowledge, we ensure top customer value by maximizing productivity through reliability, efficiency and simplicity.

Technical specifications

Παροχή FAD l/s

7,77 l/s - 702 l/s

Παροχή FAD

28 m³/h - 2 527 m³/h

Πίεση λειτουργίας

14 bar(e)

Εγκατεστημένη ισχύς κινητήρα

5 kW - 315 kW

Downloads