Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Oil-free Scroll Compressor - SF-MED

Designed for medical applications, SF-MED offers low-noise, oil-free operation with flow rates that match the typical demands of hospitals.

Contact our medical gas expert

Zero oil, zero risk

Why compromise on compressed air for your patients? Choose our oil-free medical air compressors, all ISO 8573-1 Class 0 certified.

Read more on Class 0

Quiet operation

The low-noise level generated by the SF-MED, make it suitable for hospital environments where patient rooms are closely located to the plant room.

Advanced control and monitoring

For maximum efficiency and reliability, the Elektronikon® Mk5 controls the main drive motor and regulates your system.

Energy efficiency

The SF-MED is ideal for medical applications where flexibility and energy efficiency are considered crucial.

Increased redundancy

On our multi-core SF-MED’s, a shutdown of one element will not cause the full unit to stop. Continued operation with reduced capacity is guaranteed.

Full compliance

The medical compressors are developed to meet the essential requirements of ISO7396 and HTM02-01.

SF-MED for a small footprint

Our SF-MED oil-free scroll compressors are specifically designed to be part of a medical air system. This type of compressor is easy to operate and maintain with a small footprint that saves space in your facility. The SF-MED eliminates the risk of oil contamination while providing an efficient, reliable and highly cost-effective source of oil-free air.

Technical specifications

Capacity l/s cfm

3 l/s - 30 l/s

Working pressure

4 bar(e) - 10 bar(e)

Installed motor power

2 kW - 22 kW

Looking for other medical gas pipeline equipment and/or medical gas service? Please visit.