Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

LFxR oil-free pantograph compressor for railway vehicles

Επικοινωνία contact a railway air expert Call me back

Solid reliability

The LFxR’s simple design combines a minimum of moving parts, corrosion-resistant materials and a rigid construction. Withstands external vibrations, shock loads, exhaust gases and projectiles

Maximum uptime

Long service intervals and minimal maintenance for an availability of more than 99.9%

Low lifecycle cost

High reliability and long service intervals contribute to the LFxR’s extremely low lifecycle costs

Compact and low weight

Thanks to the LFxR’s compact dimensions, you can install it in a small space. Aluminum reduces the unit’s weight

Fully loaded

The LFxR incorporates integrated filters, unique SDR membrane dryers and aluminum air receivers for a single source of clean, dry air. No risk of energy loss due to high pressure drops or high purge air flows from separate installations

For harsh conditions

The LFxR railway compressors can perform in temperatures from -40°C/-40°F to +50°C/+122°F. Suitable for the most extreme conditions