Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Compander (TM) integrally geared compressor expander

By combining compressor and expander functions into one unit, the Atlas Copco Gas and Process Compander provides a highly efficient, CAPEX-friendly process solution

Contact our Compander experts

A close-up look at our Compander (TM)

Highly efficient and reliable Atlas Copco Compander (TM)

Watch here

Loading...

Vast compressor and expander experience

Utilizing the full energy recovery potential for combined compression and expansion processes, the Compander (TM) merges our longstanding expertise in compression and turboexpanders into one convenient, energy saving solution

Meeting API standards

Our companders meet all critical industry standards, including API 617

See how we meet API compliance

Compact, Efficient, Reliable

The Compander (TM) meets key needs in many of today's industrial processes where efficiency, a smaller footprint and faster installation times are key factors in equipment purchase decisions

Technical description of the Compander (TM)

Our Compander (TM) is designed to handle all gases and delivers volume flows of up to 480 000 m3/h over 8 stages, operating at a rated power of up to 30 MW. It’s a solution that meets key needs in many of today’s industrial processes, where energy efficiency is a major operations focus. Utilizing the full energy recovery potential for combined compression and expansion processes, the Compander (TM) merges our long standing expertise in integral gear technology and turbo expanders into one solution. It’s unique in that compressor and expander stages are housed in one gear box. You can use the energy recovered on the turboexpander side to power the compressor’s energy cycle, significantly reducing the compressor’s energy consumption (rotor drive). Our nitrogen and methane companders can be used in different LNG and chemical applications, respectively:

  • Nitric acid
  • Small-Scale LNG
  • HPPO
  • Caprolactam
  • Phenol
  • Boil off gas reliquefaction
  • Nitrous oxide

Technical product specifications

Performance data

Effective inlet flow range

0 m³/h - 480 000 m³/h

Maximum discharge pressure

200 bar(a)

Maximum suction pressure

0,98 bar(a)

Power requirement HP

40 230 HP

Seal Types

dry-gas

Stages (min./max)

1 - 8

Suction temperature

-165 °C - 400 °C

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy