Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

High pressure Boil Off Gas (BOG) Compressor

Experience over 98% reliability and availability with six stages of compression mounted on a single gearbox and skid. Atlas Copco Gas and Process' longstanding experience in integrally-geared technology can now offer lower CAPEX and OPEX costs in high pressure BOG applications.

Contact our centrifugal compressor experts

Loading...

Integrally geared compressor

As the industry’s most efficient and compact gear design, integral gear technology delivers multiple-speed capability that allows each compression stage to run at the optimum speed, giving the best efficiency possible.

Dry gas seals

Utilizing dry gas seals on each stage - A technology pioneered by Atlas Copco Gas and Process - enables the BOG compressor to achieve over 98% reliability while reducing the amount of methane emitted into the environment.

Lower CAPEX and OPEX

By mounting all six stages on a single bull gear, the BOG compressor offers lower CAPEX and OPEX costs versus conventional BOG handling technologies.

Adapting integrally-geared technology to high pressure BOG applications

Atlas Copco Gas and Process has over 50 years of experience designing integrally-geared compressors (IGC) for the LNG market. Using our experience in low pressure BOG handling and fuel gas boosting, we were able to apply IGC technology to high pressure BOG handling.

Compared to traditional high pressure BOG technology, the inherent design of an IGC offers significant CAPEX and OPEX savings. CAPEX costs are reduced due to the BOG compressor mounting six process stages – both cryogenic and warm – on a single gearbox and skid. This reduces size and the need for multiple machines to manage your process.

OPEX reductions are the result of the inherent efficiency of the IGC design. Sharing a single bull gear, each stage is custom-engineered to run at the proper speed. This, along with precisely designed impellers maximize efficiency to keep your operating costs manageable.

With more than 8,000 integrally-geared reference units globally, we used our experience in the low pressure BOG and fuel gas boosting applications to adapt dry gas seals (DGS) on each stage of the high pressure BOG unit. DGS – a technology pioneered by Atlas Copco Gas and Process - offer the lowest seal leakage rates in the industry. This leads to a more efficient process and less methane emitted into the environment. 

Technical product specifications

Performance data

Effective inlet flow range

250 m³/h - 500 000 m³/h

Maximum discharge pressure

205 bar(a)

Maximum suction pressure

0,98 bar(a)

Power requirement HP

45 000 HP

Seal Types

labyrinth, carbon ring, dry-gas seal

Stages (min./max)

1 - 8

Suction temperature

-165 °C - 400 °C

Compressors, expanders, and Companders to suit your LNG process needs

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy