Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

GZ-Series oil-free gas screw compressor

The Atlas Copco Gas and Process GZ series oil-free screw compressors are designed to support your processes along the LNG value chain. From small vessel LNG fuel supply to controlling tank pressure or gas delivery, ourtime-tested design offers you high availability and reliability in a compact, single-skid package. 

Contact our gas screw compressor experts.

Built for high efficiency

The Variable Speed Drive (VSD), coupled with inlet pressure control, maximizes flow and minimize required horsepower. By working less to do more, VSD consumes less power, while giving greater process control and requiring less maintenance

Low cost of ownership

Implementing gas screw technology and VSD drive, the GG-Series offers you tremendous savings in terms of energy and maintenance. Well-designed circuits, full accessibility and the capability for predictive maintenance also contribute to a low cost of ownership for your machinery

Oil-free operation for zero contamination

GZ compressors can handle tank pressure control, fuel supply or liquefaction duties without any risk of oil carryover or contamination.

Boosting your onboard productivity

Our broad range of available compressor technologies allows Atlas Copco Gas and Process the flexibility to provide the solutions that fit your needs. From standardized modular designs, to fully customized packages, we can design and supply the system that best meets your specific requirements. By designing both the air and inert gas systems in tandem, we can ensure the systems compliment each other in operation. Our service organizations are located around the globe. We are where you are and we are working to keep you moving.

LNG BOG compressors - the Atlas Copco difference

  • Low noise
  • Low vibration
  • High reliability
  • No oil contamination 
  • Easy operation
  • Small footprint
  • Specifically designed for marine environments

Technical product specifications GG-Series gas screw compressor

Product parameters

Working Pressure

0 bar(a) - 26 bar(a)

Effective Flow Rate

75 Nm³/h - 9 000 Nm³/h

Installed Motor Power

0 kW

The Gas and Process division of Atlas Copco requires additional legal and data disclosures due to local GDPR laws. To view these division-specific policies, please follow these links for more information: Legal Notice  -  Data Privacy  -  Cookie Policy