Οι λύσεις μας
Atlas Copco Rental
Λύσεις
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Industrial Tools & Solutions
Λύσεις
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Industrial Tools & Solutions
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Industrial condensate treatment solutions range
Προϊόντα
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Αεροσυμπιεστες
Αεροσυμπιεστες
Αεροσυμπιεστες

​Are LED lights robust enough?

Ask us a question

No filaments

LED lamps contain no filaments which makes them actually more resistant to vibrations and impact


Tough housing

Shock-proof housing and offer ingress protection against dirt and other particles


How to avoid breakage during transport?

The whole unit that must fold down into a compact form that is capable of withstanding the pressures of being moved across and between sites


LED lights are actually more resistant to vibrations and impact

LED lights more resistant to vibrations and impact

LED lights are suited for harsh working conditions

Considering the sophisticated nature of LED technology, it could be forgiven for thinking the lamps might be delicate or fragile. However, the fact that LED lamps contain no filaments actually makes them more resistant to vibrations and impact. This is a crucial consideration for the construction and mining industries, which naturally demand that its equipment must be durable enough to survive harsh working conditions.

How does the housing impact robustness?

But, it is not only the bulbs themselves that must be robust; the housing must be tough too. Look for LED lamps that are contained in shock-proof housing and offer ingress protection against dirt and other particles. Transportation is another factor to consider, since this is typically when breakages can occur. It is not just the LED lamp itself, but the whole unit that must fold down into a compact form that is capable of withstanding the pressures of being moved across and between sites.

Information request

Looking for more information?

✔︎ Έγκυρο Μη έγκυρος αριθμός Μη έγκυρος κωδικός χώρας Πολύ μικρό Πολύ μεγάλο

Με την υποβολή αυτού του αιτήματος, η Atlas Copco θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω των πληροφοριών που έχει συλλέξει. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική Απορρήτου μας.

LED