Οι λύσεις μας
Industrial Tools & Solutions
Λύσεις
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Λύσεις
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Industrial condensate treatment solutions range
Προϊόντα
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Αεροσυμπιεστες
Αεροσυμπιεστες
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
oil-lubricated air compressors
Αεροσυμπιεστές
oil-lubricated air compressors
oil-lubricated air compressors
oil-lubricated air compressors
oil-lubricated air compressors
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Ξηραντές αέρα
Refrigerated air dryers
Ξηραντές αέρα
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA nitrogen generator
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Φυσητήρες αέρα χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Gas screw compressors
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Turboexpanders
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Αεροσυμπιεστές για σιδηροδρομικές εφαρμογές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για σιδηροδρομικές εφαρμογές
Αεροσυμπιεστές για σιδηροδρομικές εφαρμογές
Αεροσυμπιεστές για σιδηροδρομικές εφαρμογές
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Σέρβις και εξαρτήματα
Σέρβις και εξαρτήματα
Σέρβις και εξαρτήματα
Σέρβις και εξαρτήματα
Σέρβις και εξαρτήματα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Σέρβις αντλίας κενού
Προϊόντα και λύσεις
Σέρβις αντλίας κενού
Σέρβις αντλίας κενού
Προϊόντα και λύσεις
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Προϊόντα και λύσεις
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις κοχλίωσης
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις κοχλίωσης
Λύσεις κοχλίωσης
Λύσεις κοχλίωσης
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις σύνδεσης
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Προϊόντα και λύσεις
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Εργαλεία αφαίρεσης υλικών
Σέρβις
Προϊόντα και λύσεις
Atlas Copco service solutions
Σέρβις
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Αντλίες αφυδάτωσης
Προϊόντα και λύσεις
Αντλίες αφυδάτωσης
Αντλίες αφυδάτωσης
Αντλίες αφυδάτωσης
Αντλίες αφυδάτωσης
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Προϊόντα και λύσεις
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Breakers
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Hammers
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Pumps
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Πύργοι φωτισμού
Προϊόντα και λύσεις
Πύργοι φωτισμού
Diesel light towers
Electric light towers
Φορητοί αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Large mobile air compressors
Φορητοί αεροσυμπιεστές
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
Φορητοί αεροσυμπιεστές
The electric compressor range
Φορητοί αεροσυμπιεστές
Ηλεκτρογεννήτριες
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Ηλεκτρογεννήτριες
Ηλεκτρογεννήτριες
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-free air compressors
Oil-free air compressors
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Προϊόντα και λύσεις
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Γιατί να ενοικιάσεων;
Προϊόντα και λύσεις
Γιατί να ενοικιάσεων;
Γιατί να ενοικιάσεων;
Γιατί να ενοικιάσεων;

New generator range leads the way for Atlas Copco Portable Energy at CONEXPO 2017

8 Αυγούστου 2020

At CONEXPO 2017, Atlas Copco Portable Energy will launch powerful and innovative generators, portable compressors and light towers. The additions to Atlas Copco’s line-up have been developed in-line with the company’s forward-thinking approach to innovation and provide new technological advancements in combination with increased safety, performance, connectivity and ergonomics.

Discover our new QAS range of power generators

We are committed to helping our customers meet the challenges posed by the construction industry both now and in the future. With this in mind, the latest additions to our Portable Energy range have been developed to offer further improvements in energy efficiency, greater flexibility on-site and long-lasting performance. This ensures our customers receive maximum productivity, profitability and ease of movement.

Peter Lauwers , President of Atlas Copco’s Portable Energy division

A new range of power generators

The new QAS power generator

Smart controls and advanced electronics result in a clean and predictable source of power

Leading the line up on Booth C31486 is Atlas Copco’s new QAS generator range that is designed specifically for the needs of the US market. The range has been completely overhauled and incorporates eight models covering power ratings from 25-330 kVA. All QAS generators include the latest Tier 4 Final engine and have a footprint that is up to 25 per cent smaller than the previous generation. The starting mechanism ensures that stable power is achieved in less than six seconds.
portable generators ready to go where you are

Our portable generators

When it comes to fuel efficiency, compactness and noise attenuation, Atlas Copco sees its iP generators as the future and visitors to Booth C31486 will have a chance to see why. Atlas Copco’s new inverter generators, which are available in power ratings between 1.6-3 kVA, feature variable speed smart control and use advanced electronics and magnets to deliver a clean and predictable source of AC power at the required voltage and frequency.

A plug-and-play light tower with LED technology and hardhat

E3+ light tower

The new E3+ light tower is ready to go and join our entire construction portfolio.

CONEXPO will see the HiLight E3+ make its debut in the US market. The electric-only LED model provides exceptional plug-and-light capabilities that enable users to easily connect to a power source, including auxiliary power, an electric generator or directly into the grid. To aid users requiring extra light coverage, up to 4 HiLight E3+ models can be powered by a single Atlas Copco iP generator.

All models in the HiLight range include energy efficient LED lights and Atlas Copco’s legendary HardHat canopy. HiLight towers deliver significant fuel savings of up to 60 per cent when compared to the typical fuel consumption of metal halide solutions. Dependent on the model, HiLight towers consume less than 0.13 gallons of fuel per hour, giving a run-time of up to 260 hours before refuelling. A single HiLight can illuminate an area of up to 53,000 sq. ft., and provide an average luminosity of 20 Luxes.

Be the first to discover our new dewatering pump WEDA +

dewatering pump trailermounted

Our new PAS dewatering pump on a trailer

Atlas Copco will debut three new PAS diesel pumps at CONEXPO. With an outlet of 4,6 or 8 inches, the high capacity diaphragm pumps have a pumping head of up to 180 ft. and accommodate flows of up to 3650 gallons per minute. Visitors will be able to learn about the pumps’ extended range of new features that are designed to maximise efficiency and minimise fuel consumption.

Over the next 12 months Atlas Copco is replacing its popular WEDA electric range with the WEDA+ range. The new WEDA+ 50 and 60 models will be launched at CONEXPO. The WEDA+ range includes all of the characteristics customers have come to expect from existing WEDA pumps; with the addition of new features that have been developed to take performance to the next level. Benefits include higher efficiency, simplified maintenance and increased capacity.

Tier 4 final mobile air compressors

mobile air compressor for multiple applications

The unique PACE, one compressor for multiple applications

Portable compressors will also feature prominently at CONEXPO, with several models from Atlas Copco’s XAS range to be exhibited. This includes the flagship XAS 185, which has recently been re-designed to include the latest Tier 4 Final engine. The resultant improvement in engine performance has significantly aided the compressor’s ability to work at high altitudes.

A new XAS 400 cfm compressor will also be on display, which features an intuitive PACE system (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics) that enables users to match air flow and pressure to their application needs, without requiring multiple compressor units. This compressor also includes the latest Tier 4 Final engine.

An easy to tow mobile air compressor

Easy to tow mobile air compressor

Easy to tow mobile air compressor

Visitors to Booth C31486 will have the opportunity to see the new XAS 110. With a flow of 110 cfm, the XAS 110 is compact, lightweight, easy-to-tow and requires no exhaust after treatment. All XAS compressors, on show, feature Atlas Copco’s legendary HardHat® canopy, which is corrosion free and needs no painting or dent repairs.

Why visit our booth? Experience the unique 3D construction site!

As a final incentive, visitors to Booth C31486 will have the chance to experience a virtual 3D construction site. This booth within a booth provides the opportunity to interact with different types of Portable Energy equipment, as if they were running on-site, and learn how Atlas Copco keeps its customers connected to machines in the field.

Download library

Want to learn more about our complete offer for the construction business and can not join at Conexpo? Discover our portfolio on our website of contact us directly.