Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Containerized large diesel generators

Maximum Power. Minimum Fuel consumption

Ask us a question +30 2103499600

5models

all configurations you need

20foot

Containers

70dB(A)

Noise level at 7m

Maximum Power. Minimum Fuel consumption

No room for compromise!

Granted 100% load step capability

Containerized power, fully loaded

The containerized generators come fully loaded as standard, with all the sophisticated options you could ever need. We coupled 1MVA of predictable power, in standard 20-foot container; with ultra-low noise levels and ultra-high efficiency levels.

Perfect for the most demanding conditions and usage requirements, the QAC and QEC are the generators for those who need something a little out of the ordinary.

Container generators, your choice

The fuel saver – QAC range

The QAC generator is a real fuel saver. The electric VSD (Variable Speed Drive) motor-driven, cooling fan, adjusts the cooling flow to the specific requirements of the engine. It may sound simple, but this engineering sets the QAC generator apart.

The toughest container – QEC range

The QEC generator packs a punch! Up to one megawatt of containerised power that can be easily transported from one worksite to the next. Extremely reliable, it is the flexible solution for your prime and critical standby power needs in rental, mining, and oil and gas applications.

Make the perfect power

When you need power, maybe a single generator is not always the most efficient solution. Does the application load vary? Do you need prime power for long term projects on a remote site? Do you need a semi-permanent installation that can be upgraded or downgraded?

A Modular Power Plant (or paralleling multiple generators) is the efficient solution if you answered yes to any of the above questions. Simply, this is a configuration of generators working together.

We have developed a unique Power Management System (PMS). The PMS system enables the optimisation of fuel consumption and expands the generator’s lifetime. PMS manages the quantity of generators running in parallel with load demand, starting and stopping units in line with increases or decreases in load. In this way, the load on each generator remains at a level which optimises fuel consumption. It also eliminates the need for generators to run with low load levels, which can cause engine damage and shorten the life expectancy of the equipment. All needed come as standard with QAC generators.

Download library

Check out our onsite mobile solutions portfolio