Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Mobile Diesel Generators

QES range on-site generators, from 9 to 1250 kVA

Contact us today +30 2103499600

Withstanding the elements

Loading...

Stable power in less than 10 seconds

Easy and quick installation

Water proof canopy

Designed to continue running in raining conditions

Ambient temperature up to 50 °C

Specifically designed to work at high ambient
temperatures

Less than 2 hrs service

Big doors and service plates for superior accessibility

500 hr service intervals

The Atlas Copco high performance fluids and filtration guarantee longer service intervals.

QES diesel power generator, built for you

Specifically developed for construction and general rental industries, the QES range is easy to use and straightforward to maintain. It’s the practical predictable power choice –even for the most demanding worksites.

The corrosion treated, water-proof canopy, along with the ability to work at high and low ambient temperatures makes the QES range a great choice. With all the options you could ever need and ready operate in just a few seconds, this range is ready to withstand whatever the elements can throw at it.

Withstanding the elements

The corrosion treated, water-proof canopy, along with the ability to work at high and low ambient temperatures makes the QES towable generator range a great choice.

Do you always have the right sockets to connect your load?

From a single phase option when you need a lower power output, to a CEE 400V from 16 A till 125 A when you need to get the maximum.

Ideal for paralleling, load sharing or power export

Units above 250kVA can be easily synchronized to get adapted to your needs

Easy to use and straightforward to maintain

QES diesel generator open doors
All models in the range require les than 2 hour of maintenance every 500 operating hours and have large doors for easy access during servicing.

Download the brochure

Loading...

Our solutions portfolio