Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Mobile diesel generators - specialised rental

QAS range, rental power from 14 to 630kVA

Contact us today +30 2103499600

2 MVA in less than 1 hour

It takes just 60 minutes to install a 2 MVA modular power plant, with four QAS 500 in parallel. This is the perfect solution to adapt the power to the application load variations.

Loading...

Fifteen rental power generator models available

From 14 till 630 kVA.

Efficient power

QAS diesel generators can easily be connected in parallel and adapted to the different power loads.

25% less footprint

Specifically designed for Rental applications, QAS prime power generators provide more rental power for the same footprint.

The QAS range is feature packed and comes with the ruggedness and reliability you demand from a generator. However, there are features that really set the QAS apart – we sum it up under the power of connectivity.

Firstly, QAS generators are built for multi-drop use and designed to be moved regularly. Whether that be a few metres or hundreds of miles, you can be assured of their easy, safe movement capabilities and guaranteed performance, even in the harshest conditions. This makes the QAS perfect for rental applications and heavy duty construction use.

These generators are also unrivalled when it comes to flexibility, thanks to their simple paralleling capability. We understand that your need for power can be ever changing. The modular design focusses on being able to connect multiple generators in the simplest way – making an installation that optimizes efficiency. The built-in Power Management System (PMS) enables the optimisation of fuel consumption and expands the generators’ lifetime.

The QAS range provides complete power solutions, making this series the preferred choice for a wide range of applications throughout the world. Don’t just invest in a power generator – Invest in a generator which has the power of connectivity

The ideal diesel power generator solution for rental companies

mobile diesel generator
To meet the frequent moving and multi-drop needs of the rental business, the QAS range facilitates easy transportation, installation and storage with its small dimensions, balanced weight and strong base frame with forklift slots.

These generators are also unrivalled when it comes to flexibility, thanks to their simple paralleling capability. We understand that your need for power can be ever changing. The modular design focusses on being able to connect multiple generators in the simplest way – making an installation that optimizes efficiency.

Controls optimize your fuel consumption

Generator controller
The QAS mobile generator features a controller equipped with a Power Management System that enables the optimisation of fuel consumption and expands the lifetime of generators when they are working in parallel to form a mobile or independent power plant.

Designed for service

power diesel generators
Serviceability is a top priority in our product design and customer validation process. Large doors and removable service plates ensure superior accessibility and quick maintenance. Heavy duty filtration systems allow for long service intervals to further reduce downtime for your prime power generator.

Download the brochure

Our solutions portfolio