Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
blades and discs

Trowel blades and discs

Consumables for Power Trowels

Download brochure +30 2103499600

Trowel blades and discs

Atlas Copco Power Trowels are one of the most popular brands used by contractors and operators on concrete job sites. To offer our customers the best performance, we offer a wide range of blades and discs, suitable for achieving unmatched performance at the final stage of the process.

We offer two range of products – ProLine and ClassicLine

Type of attachments

-

Type of blades and discs

Float Blade

Steel

Float blades are used for floating the concrete surface in the initial stage of the concrete finishing process. Atlas Copco blades have a nearly flat surface, creating suction between the blade and the surface. This moves the concrete from a higher position to a lower positions on the slab.

Float Disc

Steel

consumables for trowels
Float discs are an alternative to float blades. Float discs increase the overall flatness of the concrete slab.

Finish Blade

Steel

Finish blades are used after the floating process is complete and the surface has hardened or dried. The excellent quality of the blades offers the operator great advantage to adjust the angle of the blades to achieve the desired finishing.

Combination Blade

Steel

consumables for trowels
Combination blades are a two in one blade option, the unique shape of the blade allows one side to be used for floating operation, and, the other side for finishing operation. The combination blades offer operators a choice to complete both floating and finish operation without switching between two different blade options.

Finish Blade

Plastic

consumables for trowels
On many occasions, finishing with steel blades leaves dark shade marks on the concrete surface, especially on light reflective or coloured surfaces, due to metal deposits. The high quality plastic blades (ultra-high molecular weight polyethylene) offers contractors a perfect finish to their coloured slabs.

We offer two range of products :