Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Working Tools for Handheld Hydraulic Equipment

Atlas Copco Working Tools are the only tools designed, tested and approved for use on Atlas Copco breakers.

Contact us +30 2103499600

Atlas Copco offers a broad range of handheld working tools, with the highest level of quality. Shank steels are produced to ISO 1180 dimensional tolerances, ensuring correct fit between the tool bushing, tested and approved for use on the Atlas Copco breakers. You can set them to work on the toughest job sites and for the most complex applications, as they have been manufactured with the same quality standards as your Atlas Copco breakers. And as with the main breaker parts, you can find the part number clearly stamped even after use, for you reference. The working tools are manufactured from low-carbon steel, combining the benefits of a hardened case without the risk of core brittleness. With a softer core, the working tools provide optimum resistance to bending stresses that typically occur with handheld powerful breakers. This results in longer lifetime, while protecting your breaker from secondary damage (e.g., on the piston). Our wide portfolio allows you to choose the best tool for each application, increasing productivity and reducing cost of operation.

Working tool recommendation

Features: Benefits:
  • Top-quality steel and optimized heat treatment
  • Increase the lifetime and reliability of both your breaker and the working tool itself
  • Shank steels are produced to ISO 1180 dimensional tolerances 
  • Total versatility: these tools can be used in the Cobra, and in pneumatic, electric and hydraulic handheld breakers from Atlas Copco.
    Avoid the secondary damage that tools with wrong dimensions cause in the impact mechanism. 
  • Wide portfolio with the right tool for each application
  • Increase your productivity and reduce your cost of operation (time, energy, etc.)
Working Tools: Applications:
Narrow chisel Breaking in concrete and soft material. General-purpose tool that controls the line of fracture
Wedge chisel Breaking in concrete and frozen ground. A heavy-duty tool giving a progressive wedging force
Wide chisel Cutting in medium hard to hard asphalt
Asphalt cutter Cutting hot rolled asphalt. Gives a straight and clean cutting edge
Digging spade Cutting asphalt or loosening material prior to excavation
Digging chisel Digging and loosen material prior to excavation where the ground conditions are difficult
Clay spade Cutting or digging in heavy dense clay or frozen ground. The scoped, curved profile gives efficient cutting
Tie tamper Compaction of ballast under railway sleepers
Tamping pad Consolidation of sub-base backfill and asphalt patching
Driver Driving rods and stakes, for example,  into the ground
Wedge plug and feather Rock splitting 
Bush hammer Re-dressing of concrete or natural stone

Related products: