Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Parts Plan

All parts for preventive maintenance ordered in one click

Request a Parts Plan +30 2103499600

Parts Plan - Improved equipment reliability with genuine parts

8 plan, parts plan for 8 series compressors

Improve service planning


Parts plan will improved equipment reliability thanks to on-time service with genuine parts and consumables. Based on the parts schedule, each delivery of parts will remind your technicians that they need to conduct the corresponding maintenance, and stocking parts is no longer necessary. The right parts will be delivered to you when you need them, freeing up space and capital.


Eliminate administrative burden

Parts are delivered to you at the correct intervals and in a proactive manner. The Parts Plan covers a defined period, which means you eliminate the administrative burden of timewasting processes for separate parts.


Extended warranty

An extended warranty can be purchased with a parts plan, offering you additional peace of mind for the next 2 or 3 years or a number of running hours, depending on your parts plan. It will reduce operating costs and result in a longer service life.


The set-up of your plan is based on different utilization levels of your equipment and can be customized and adjusted at any time according to your exact needs.

Parts plan for Portable Compressors

 

2 Year Plan

All necessary kits & oils for 2 years*

3 Year Plan

All necessary kits & oils for 3 years**

Low -250h/year

Medium -500h/year

High -750h/year

Engine Service Kits  Engine Service Kits 
Yearly Service Kits (Engine & Compressor) Yearly Service Kits (Engine & Compressor)
Compressor Oil: Paroil M Xtreme Compressor Oil: Paroil M Xtreme
Engine Oil: Paroil E or Paroil Emission Green Engine Oil: Paroil E or Paroil Emission Green
Cold Start option

Compressor Oil: Paroil S

Engine Oil: Paroil Extra

Compressor Oil: Paroil S

Engine Oil: Paroil Extra

Availability Small Air Compressors Small Air Compressors
Warranty 2 year warranty 2 year full warranty + third / 1 extra year warranty on engine and element

Parts Plan for Generators

 

2 Year Plan

All necessary kits & oils for 2 years

3 Year Plan

All necessary kits & oils for 3 years

Low -500h/year

Medium -2.000h/year

High -5.000h/year

Heavy Duty +5.000h/year

Engine Service Kits

Engine oil: Paroil E

Engine Service Kits

Engine oil:  Paroil E

Cold Start option Paroil Extra instead Paroil Extra instead
Availability QAS, QES, QIS, QAC QAS, QES, QIS, QAC
Warranty 2 year warranty Engine, Alternator and Cubicle 3 year warranty Engine and Alternator

Parts Plan for Light Towers

 

2 Year Plan

All necessary kits & oils for 2 years

Low -400/500/600h/year 

Medium -800/1.000/1.200h/year

High -2.000h/year

Engine Service Kits

Engine oil: Paroil E

Cold Start option Paroil Extra instead
Availability HiLight V5/H5+/H2/B5
Warranty 2 year warranty engine

Related services