Οι λύσεις μας
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Industries Served
Industrial Assembly
Motorcycles
Industries Served
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Αεροσυμπιεστες
Solutions
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Industrial condensate treatment solutions range
Προϊόντα
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Αεροσυμπιεστες
Αεροσυμπιεστες

Στρατηγικές και προτεραιότητες

Το όραμα της Atlas Copco είναι να γίνει και να παραμείνει First in Mind—First in Choice, δηλ. η πρώτη εταιρεία που έρχεται στο μυαλό και η πρώτη εταιρεία που επιλέγουν οι υπάλληλοι, οι πελάτες και άλλοι σημαντικοί εμπλεκόμενοι.

Η αποστολή της Atlas Copco είναι να παρέχει αειφόρο και κερδοφόρο ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύουμε και επεκτείνουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πόρων και των ατόμων που χρησιμοποιούμε, με οικονομικό, βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.